Profession teknisk kommunikator

Tekniske kommunikatorer udarbejder klar, koncis og professionel kommunikation fra produktudviklere til brugerne af produkter som f.eks. onlinehjælp, brugervejledninger, hvidbøger, specifikationer og industrielle videoer. I den forbindelse analyserer de produkter, lovkrav, markeder, kunder og brugere. De udvikler informations- og mediekoncepter, standarder, strukturer og støtte til softwareværktøjer. De planlægger indholdsskabelses- og medieproduktionsprocessen, udarbejder skriftligt, grafisk, video- eller andet indhold, genererer medieoutput, udsender deres informationsprodukter og modtager feedback fra brugerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Processer til indholdsudvikling

  Specialiserede teknikker, der anvendes til at designe, skrive, samle, redigere og organisere digitalt indhold såsom tekst, grafik og videoer til offentliggørelse.

 • Multimediesystemer

  De metoder, procedurer og teknikker, der vedrører driften af multimediesystemer, sædvanligvis en kombination af software og hardware, der præsenterer forskellige typer medier såsom video og lyd.

 • Udgivelsesstrategi

  Metoder, regler, medier og værktøjer til udgivelse af indhold fra indholdsstyringssystemer i enkelte kilder eller på tværs af medier.

 • Dokumentationstyper

  Egenskaberne for interne og eksterne dokumentationstyper, der er tilpasset produktets livscyklus og deres specifikke indholdstyper.

 • IKT-softwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelse og drift af forskellige softwareprodukter såsom computerprogrammer og applikationssoftware.

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige processer som opmærksomhed, hukommelse, anvendelse af sprog, opfattelse, problemløsning, kreativitet og tænkning.

 • Visuelle præsentationsteknikker

  De visuelle repræsentations- og interaktionsteknikker, f.eks. histogrammer, spredningsdiagrammer, overfladeareal, treemaps og parallelkoordinatdiagrammer, der kan anvendes til at præsentere abstrakte numeriske data og ikkenumeriske data for at styrke den menneskelige forståelse af disse oplysninger.

 • Risikoanalyse for produktanvendelse

  Metoderne til at analysere produktrelaterede risici i mulige kundemiljøer, deres omfang, konsekvenser og sandsynlige udfald med henblik på at afbøde dem med advarselsmeddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vedligeholdelsesstøtte.

Færdigheder

 • Levere skriftligt indhold

  Kommunikere information i skriftlig form via digitale eller trykte medier alt efter målgruppens behov. Strukturere indholdet i henhold til specifikationer og standarder. Anvende grammatiske og retstavningsregler.

 • Anvende IKT-terminologi

  Anvende specifikke IKT-termer og vokabular på en systematisk og sammenhængende måde med henblik på dokumentation og kommunikation.

 • Strukturere oplysninger

  Organisere oplysninger ved hjælp af systematiske metoder såsom mentale modeller og i overensstemmelse med givne standarder med henblik på at lette brugerinformationsbehandling og -forståelse med hensyn til de specifikke krav til og karakteristika ved de producerede medier.

 • Integrere indhold i outputmedier

  Samle og integrere medie- og tekstindhold i online- og offlinesystemer, såsom websteder, platforme, applikationer og sociale medier, med henblik på offentliggørelse og distribution.

 • Bestemme IKT-brugerbehov

  Bestemme behov og krav hos IKT-brugere af et særligt system ved anvendelse af analysemetoder, som f.eks. analyse af målgrupper.

 • Indsamle tekniske oplysninger

  Anvende systematiske forskningsmetoder og kommunikere med relevante parter med henblik på at finde frem til specifikke oplysninger og evaluere forskningsresultater med henblik på at vurdere, om oplysningerne er relevante og relaterer til de tekniske systemer og udviklingen.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Administrere informationskilder

  Identificere relevante interne og eksterne informationskilder og -leverandører. Tilrettelægge arbejdsgangen for information og definere hvilken type information, der skal leveres.

 • Udarbejde dokumentation i henhold til lovkrav

  Udarbejde professionelt skriftligt indhold, der beskriver produkter, applikationer, komponenter, funktioner eller tjenester i overensstemmelse med lovkrav og interne eller eksterne standarder.

 • Udføre kvalitetssikring af indhold

  Foretage validering af indhold ved at gennemgå det ud fra formel og funktionel kvalitet, anvendelighed og gældende standarder.

 • Tolke tekniske tekster

  Læse og forstå tekniske tekster, der giver oplysninger om, hvordan en opgave skal udføres, normalt forklaret i trin.

 • Samle indhold

  Hente, vælge og organisere indhold fra specifikke kilder i overensstemmelse med kravene til output-medier, såsom trykt materiale, onlineapplikationer, platforme, websteder og video.

 • Administrere metadata om indhold

  Anvende metoder og procedurer til indholdsstyring til at definere og anvende metadatakoncepter, f.eks. dataoprettelser, med henblik på at beskrive, organisere og arkivere indhold, såsom dokumenter, video- og lydfiler, applikationer og billeder.

 • Anvende værktøjer til udvikling af indhold

  Bruge specialiserede værktøjer til indholdsudvikling, såsom indholds- og terminologistyringssystemer, oversættelseshukommelsessystemer, sprogkontrol og redigeringsprogrammer til at generere, samle og omdanne indhold i overensstemmelse med specificerede standarder.

 • Udvikle IKT-sikkerhedsoplysninger

  Oprette advarsler, f.eks. dialogbokse, meddelelse på stedet, meddelelse eller boble, der informerer brugeren om en tilstand, der kan forårsage et problem i fremtiden og levere sikkerhedsoplysninger i overensstemmelse med standarder under anvendelse af internationale signalord.

Source: Sisyphus ODB