Profession teknisk leder

Tekniske ledere realiserer kunstnernes kunstneriske visioner inden for de tekniske rammer. De koordinerer driften af forskellige produktionsenheder, f.eks. scene, garderobe, lyd og lyssætning og makeup. De tilpasser prototypen og undersøger gennemførligheden, implementeringen, driften og den tekniske overvågning af det kunstneriske projekt. De er også ansvarlige for sceneudstyret og det tekniske udstyr.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Teaterteknikker

  At forstå teknikker, der faciliterer en vellykket præsentation af et skuespil.

Færdigheder

 • Udarbejde risikovurdering i forbindelse med scenekunstproduktion

  Vurdere risici, foreslå forbedringer og beskrive de foranstaltninger, der skal træffes på produktionsniveau i forbindelse med scenekunst.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Koordinere tekniske team i kunstneriske produktioner

  Planlægge, koordinere og føre tilsyn med det arbejde, der udføres af de tekniske team, f.eks. scenearbejdere, kostumepersonale, lys- og lydteknikere, sminkører og frisører samt rekvisitgrupper under opsætning, prøver, forestillinger og nedtagning.

 • Koordinere med kreative afdelinger

  Koordinere aktiviteter med andre kunstneriske og kreative afdelinger.

 • Promovere sundhed og sikkerhed

  Promovere betydningen af et sikkert arbejdsmiljø. Træne og hjælpe personale til at deltage aktivt i den løbende udvikling af et sikkert arbejdsmiljø.

 • Organisere prøver

  Lede, planlægge og gennemføre prøver til forestillingen.

 • Forhandle sundheds- og sikkerhedsspørgsmål med tredjeparter

  Konsultere, forhandle og nå til enighed om potentielle risici, foranstaltninger og sikkerhedsprocedurer med tredjeparter.

Source: Sisyphus ODB