Profession teknisk planlægger inden for minedrift

Tekniske planlæggere inden for minedrift projekterer fremtidige mineanlæg, der når produktions- og mineudviklingsmålene, under hensyntagen til mineralressourcens geologiske karakteristika og struktur. De udarbejder produktions- og udviklingsplaner og overvåger fremskridtene i forhold til disse.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mineteknik

  Tekniske områder, der er relevante for minedrift. Principper, teknikker, procedurer og udstyr, der anvendes ved udvinding af mineraler.

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

Færdigheder

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Overvåge mineproduktion

  Føre tilsyn med minedriftsproduktionen for at vurdere den driftsmæssige effektivitet.

 • Vedligeholde planer over mineområde

  Udarbejde og vedligeholde overflade- og undergrundskort og -planer i et mineområde samt foretage undersøgelser og risikovurderinger i potentielle mineområder.

 • Generere afstemningsrapporter

  Sammenligne produktionsplaner med de faktiske produktionsrapporter og generere afstemningsrapporter.

 • Have kontakt med lobbyister mod minedrift

  Kommunikere med lobbyister, der er imod minedrift, i forbindelse med udvikling af en potentiel mineralforekomst.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Rådgive om mineudstyr

  Yde rådgivning om minedrift og udstyr til mineralbearbejdning, kommunikere og samarbejde med tekniske eksperter.

 • Bruge mineplanlægningssoftware

  Bruge specialiseret software til planlægge, designe og skabe modeller for minedrift.

 • Planlægge mineproduktion

  Generere mineplaner på ugentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig basis, alt efter hvad der er relevant.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

Source: Sisyphus ODB