Profession teknisk tegner inden for elektromekanik

Tekniske tegnere inden for elektromekanik tegner og opretter tegninger sammen med elektromekaniske ingeniører. De fortolker specifikationerne og kravene fra ingeniøren og udformer elektromekanisk udstyr og komponenter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektriske maskiner

  Elektriske apparater, der er i stand til at omdanne mekanisk energi til elektrisk energi (generatorer), elektrisk energi til mekanisk energi (motorer) og ændre spændingsniveauet i en vekselstrøm (transformere).

 • Ledningsdiagrammer

  Visuel skematisk fremstilling af et elektrisk kredsløb, dets komponenter og forbindelserne mellem disse komponenter.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Manuelle skitsetegningsteknikker

  Teknikker til udarbejdelse af detaljerede tegninger af design ved brug af specialiserede blyanter, linealer, skabeloner og skalaer.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Bestemmelser om eludstyr

  Nationale og internationale bestemmelser om anvendelse og fremstilling af elektrisk udstyr på arbejdspladsen. Disse bestemmelser indeholder regler og retningslinjer for emner som generel risikostyring, fremstilling af elektrisk udstyr, afprøvning af elektrisk udstyr, installation af elektrisk udstyr, advarselsmærkater og certifikater.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • Elektromekanik

  De tekniske processer, hvor elektrisk og mekanisk teknik kombineres i anvendelsen af elektromekanik i anordninger, der bruger elektricitet til at skabe mekanisk bevægelse, eller anordninger, der producerer elektricitet ved mekanisk bevægelse.

Færdigheder

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Designe elektromekaniske systemer

  Lave udkast til skitser og designe elektromekaniske systemer, produkter og komponenter, der anvender CAD-software og -udstyr.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Modellere elektromekaniske systemer

  Modellere og simulere et elektromekanisk system, produkt eller en komponent, så der kan foretages en vurdering af produktets levedygtighed, og så de fysiske parametre kan undersøges, inden produktet faktisk fremstilles.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

 • Fortolke ledningsdiagrammer

  Læse og forstå blueprints og ledningsdiagrammer, forstå tekniske instruktioner og tekniske manualer til montering af elektrisk udstyr, forstå ellære og elektroniske komponenter.

 • Opstille tekniske planer

  Opstille detaljerede tekniske planer for maskiner, udstyr, værktøjer og andre produkter.

 • Tilpasse udkast

  Redigere tegninger, skematiske diagrammer og udkast efter specifikationer.

Source: Sisyphus ODB