Profession tekster

Tekstere kan arbejde intralinguelt (inden for samme sprog) eller interlinguelt (mellem forskellige sprog). Enkeltsprogede tekstere skaber undertekster for hørehæmmede seere, mens flersprogede tekstere skaber undertekster til film eller tv-programmer på et andet sprog end det i den audiovisuelle produktion hørte. De sikrer begge, at billedtekster og undertekster er synkroniseret med lyden, billederne og dialogen i det audiovisuelle værk.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Computerudstyr

  De tilbudte computere, perifert udstyr og softwareprodukter, deres funktioner, egenskaber og lovgivningsmæssige og myndighedsmæssig krav.

 • Tekstningsprogrammer

  De forskellige programmer til at oprette billedtekster og undertekster i en fil, der lægges sammen med de konkrete optagelser, som f.eks. Telestream og MovieCaptioners.

 • IKT-softwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelse og drift af forskellige softwareprodukter såsom computerprogrammer og applikationssoftware.

 • Multimediesystemer

  De metoder, procedurer og teknikker, der vedrører driften af multimediesystemer, sædvanligvis en kombination af software og hardware, der præsenterer forskellige typer medier såsom video og lyd.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

Færdigheder

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Transskribere dialoger

  Transskribere dialoger nøjagtigt og hurtigt.

 • Oversætte fremmedsprog

  Oversætte ord, sætninger og begreber fra et fremmedsprog til modersmålet eller et andet fremmedsprog.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Komprimere information

  Sammenfat den oprindelige information uden at miste det oprindelige budskab og finde økonomiske måder at kommunikere på.

 • Beskrive scener

  Gennemse scener grundigt med henblik på at forstå essensen af dem og beskrive det rumlige element, lyden og dialogen.

Source: Sisyphus ODB