Profession telekommunikationsanalytiker

Telekommunikationsanalytikere gennemgår, analyserer og evaluerer en organisations telekommunikationsbehov og -systemer. De tilbyder uddannelse i telekommunikationssystemets egenskaber og funktioner.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-kommunikationsprotokoller

  Det system af regler, der gør det muligt at udveksle oplysninger mellem computere eller andet udstyr via computernetværk.

 • Mikrobølgeprincipper

  De teknologier, der anvendes til transmission af information eller energi via elektromagnetiske bølger på mellem 1000 og 100.000 MHz.

 • Indkøb af udstyr til IKT-netværk

  De produkter, der stilles til rådighed af netværksudstyrsleverandører, og metoder til udvælgelse og indkøb af udstyret.

 • Direkte opkald til lokalnummer

  Telekommunikationstjenesten, der leverer en række telefonnumre til en virksomhed til intern brug, f.eks. individuelle telefonnumre for hver arbejdstager eller hver arbejdsstation. Ved brug af Direct Inward Dialing (DID) behøver en virksomhed ikke endnu en linje til hver forbindelse.

 • Telekommunikationskredsløb

  Metoden til at give netadgang til mange kunder, samtidig med at der opretholdes et mindre antal tilslutningskomponenter ved at gruppere og dele tilslutningskredsløb og -frekvenser.

 • Teori om analoge elektronikenheder

  Teori baseret på analoge kredsløb, hvor volumen (spænding eller strøm) løbende varierer over tid.

 • Principper for elektronisk udstyr

  Studiet af elektrisk energi, mere specifikt elektroner, kontrol og de vigtigste principper for integrerede kredsløb og elektriske systemer.

 • Elektromagnetisme

  Studiet af elektromagnetiske kræfter og samspillet mellem elektriske felter og magnetfelter. Samspillet mellem elektrisk ladede partikler kan skabe magnetfelter med et vist omfang eller en vis frekvens, og elektricitet kan produceres ved at ændre disse magnetfelter.

Færdigheder

 • Installere skærme til proceskontrol

  Planlægge og oprette et system af skærme til kontrol af specifikke processer i en organisation eller et system.

 • Betjene privat bicentral

  Håndtere privat bicentral (PBX), et telekommunikationssystem i en organisation, der omstiller opkald mellem brugere på lokale linjer. Samtidig giver systemet alle brugere mulighed for at dele eksterne telefonlinjer.

 • Bruge session border controller

  Forvalte indkaldelser under en given VoIP-session og sikre sikkerhed og kvalitet i forbindelse med driften af en session border controller (SBC).

 • Betjene elektroniske måleinstrumenter

  Passe en bred vifte af anordninger til måling af elektroniske karakteristika for systemkomponenter som f.eks. optiske effektmålere, fibereffektmålere, digitale effektmålere og multimetre.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Udforme proces

  Identificere workflow og ressourcekrav til en bestemt proces ved hjælp af en række værktøjer som f.eks. processimulatorsoftware, flowdiagrammer og skalamodeller.

 • Analysere forretningsgange

  Undersøge arbejdsprocessernes bidrag til forretningsmålene og overvåge deres effektivitet og produktivitet.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Give undervisning i IKT-systemer

  Planlægge og gennemføre uddannelse af personale i system- og netværksanliggender. Gøre brug af uddannelsesmateriale, evaluere og rapportere om uddannelsesforløbet for praktikanter.

 • Udarbejde brugerdokumentation

  Udvikle og organisere distribution af strukturerede dokumenter for at bistå personer, der bruger et bestemt produkt eller system, f.eks. skriftlige eller visuelle oplysninger om et anvendelsessystem, og hvordan det anvendes.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Kalibrere elektroniske instrumenter

  Korrigere og justere pålideligheden af et elektronisk instrument ved at måle output og sammenligne resultater med data for en referenceanordning eller et sæt standardiserede resultater. Dette sker med jævne mellemrum, som fastsættes af fabrikanten og ved hjælp af kalibreringsanordninger.

 • Opgradere firmware

  Opdatere grundlæggende eller integreret software, der indgår i udstyr, netværkskomponenter og indlejrede systemer.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Betjene opkaldsfordelingssystem

  Anvende tildelingsmetoder (som oftest benyttes i callcentre) til at yde kunderne den bedst mulige service ved at forbinde dem med den bedst egnede repræsentant.

Source: Sisyphus ODB