Profession tennistræner

Tennistrænere rådgiver og vejleder enkeltpersoner og grupper om at spille tennis. De gennemfører lektioner og underviser i de regler og teknikker, der anvendes i sporten, såsom greb, slag og server. De motiverer deres klienter og hjælper med at forbedre deres resultater.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tennis

  Teknikker og regler for tennis som f.eks. de forskellige slag, typer af baner, og hvordan der skal spilles på dem, udstyr og scoring.

Færdigheder

 • Organisere sportsmiljø

  Organisere mennesker og miljø for at nå de ønskede mål på en sikker og effektiv måde

 • Anvende risikostyring inden for sport

  Forvalte miljøet, idrætsudøvere eller deltagere for at minimere deres risiko for at lide skade. Dette omfatter kontrol af egnetheden af sted og udstyr og indsamling af relevant sports- og sundhedshistorie fra sportsudøvere eller deltagere. Det omfatter også at sikre, at der til enhver tid er en passende forsikringsdækning.

 • Udvise en professionel holdning over for kunder

  Udvise ansvarlighed og rettidig omhu over for kunder, herunder kommunikationsevner og fokus på kundeorientering.

 • Personalisere sportsprogram

  Observere og evaluere individuel præstation og fastlægge personlige behov og motivation for at skræddersy programmer i overensstemmelse hermed og i samarbejde med deltageren

 • Sørge for gode samarbejdsforhold

  Sikre effektive arbejdsrelationer med kolleger og andre. Fastholde dem over lange perioder.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Instruere i sport

  Sørge for passende teknisk og taktisk instruktion i forbindelse med den pågældende sportsgren ved hjælp af forskellige og fornuftige pædagogiske tilgange for at opfylde deltagernes behov og nå de ønskede mål. Dette kræver færdigheder som kommunikation, forklaring, demonstration, modellering, feedback, spørgsmål og korrigering.

 • Planlægge sportsinstruktionsprogram

  Give deltagerne et passende aktivitetsprogram til at støtte udviklingen hen imod det krævede ekspertiseniveau inden for den fastsatte tid under hensyntagen til relevant videnskabelig og sportsspecifik viden.

 • Motivere inden for sport

  Positivt at fremme atleternes og deltagernes iboende ønske om at udføre de nødvendige opgaver for at opfylde deres mål og presse sig selv ud over det nuværende niveau for færdigheder og forståelse.

 • Fremme balance mellem hvile og aktivitet

  Oplyse om den rolle, som hvile og regeneration spiller for at nå idrætspræstationer. Fremme af hvile og regeneration ved at sørge for passende forhold mellem træning, konkurrence og hvile.

 • Udføre selvvurdering

  Effektivt, regelmæssigt og systematisk at reflektere over egne handlinger, resultater og holdninger samt foretage de nødvendige tilpasninger med henblik på at finde faglige udviklingsmuligheder for at udfylde hullerne i viden og praksis på bestemte områder.

Source: Sisyphus ODB