Profession tester af brandsikkerhed

Testere af brandsikkerhed foretager forskellige prøvninger af materialer som f.eks. bygnings-, transport- og tekstilmaterialer samt brandforebyggelses- og brandslukningssystemer. De måler bl.a. flammemodstanden og materialers adfærd under ekstreme omstændigheder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

Færdigheder

 • Udføre brandtest

  Gennemføre test af en række materialer, såsom bygnings- eller transportmaterialer, for at bestemme deres fysiske egenskaber overfor ild som flammemodstand, overfladeforbrændingskarakteristika, iltkoncentration eller røgdannelse.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Betjene brandslukkere

  Forstå, hvordan brandslukningsudstyr og brandslukningsteknikker fungerer.

 • Udvikle procedurer for materialetest

  Udvikle forsøgsprotokoller i samarbejde med ingeniører og forskere med henblik på at gøre det muligt at foretage en række analyser som f.eks. miljøanalyser, kemiske, fysiske, termiske, strukturelle, resistens- eller overfladeanalyser af en lang række materialer såsom metaller, keramik eller plast.

 • Rapportere testresultater

  Rapportere testresultater med fokus på resultater og anbefalinger, idet der skelnes mellem alvorlighedsgrader. Medtage relevante oplysninger fra prøvningsplanen og gennemgå testmetoderne ved hjælp af parametre, tabeller og visuelle metoder til forklaring, hvor det er nødvendigt.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Vedligeholde testudstyr

  Vedligeholde udstyr til afprøvning af kvaliteten af systemer og produkter.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

Source: Sisyphus ODB