Profession testtekniker inden for computerhardware

Testteknikere inden for computerhardware foretager afprøvning af computerhardware, f.eks. kredsløbskort, computerchips, computersystemer og andre elektroniske og elektriske komponenter. De analyserer hardwarekonfigurationen og tester hardwarens pålidelighed og overensstemmelse med specifikationerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Hardwarematerialer

  Egenskaber, anvendelser og miljøvirkninger af materialer, der anvendes til udvikling af hardware.

 • Standarder for elektronisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder og -bestemmelser for anvendelse og fremstilling af elektronisk udstyr og komponenter hertil, f.eks. halvledere og trykte kredsløb.

 • Metoder til test af hardware

  De processer, hvor hardwarekomponenter eller -systemer testes, f.eks. systemtest (ST), løbende pålidelighedstest (ORT) og kredsløbstest (IKT).

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Elementer af instrumenteffektivitet

  Elementer, der indikerer eller påvirker instrumentets ydeevne. En første angivelse af instrumentets ydeevne er instrumentets nøjagtighed eller præcision, f.eks. responstid, opløsning og område. En anden angivelse af ydeevnen er instrumentets tekniske ydeevne, f.eks. dets effektniveau, den elektromagnetiske interferens og midlertidige spændinger. En tredje indikator for ydeevne er miljøfaktorer, der kan påvirke instrumentets ydeevne, f.eks. fugt, driftstemperaturer eller støv.

 • Hardwareplatforme

  Karakteristikaene for den hardwarekonfiguration, der er nødvendig for at behandle softwareproduktet.

 • Kredsløbsdiagrammer

  Gennemlæse og forstå kredsløbsdiagrammer, der viser forbindelser mellem anordninger, f.eks. effekt- og signalforbindelser.

 • Hardwarearkitekturer

  Design, der ligger til grund for de fysiske hardwarekomponenter og deres indbyrdes forbindelse.

 • Elektrisk udladning

  Kvaliteter og anvendelser af elektrisk udladning, herunder spænding og elektroder.

 • Hardwarekomponenter

  De væsentlige komponenter, der udgør et hardwaresystem, såsom LCD-skærme, kamerasensorer, mikroprocessorer, hukommelser, modemmer, batterier og deres sammenkoblinger.

 • Kvalitetssikringsprocedurer

  Procedurer til at kontrollere et produkt eller et system for at sikre, at det er i overensstemmelse med specifikationer og krav.

Færdigheder

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Bruge måleinstrumenter

  Anvende forskellige måleinstrumenter afhængigt af den ejendom, der skal måles. Anvende forskellige instrumenter til at måle længde, område, rumfang, hastighed, energi, kraft og andet.

 • Formidle testresultater til andre afdelinger

  Formidle oplysninger om testning, såsom testplaner, statistikker over stikprøver og testresultater til de relevante afdelinger.

 • Måle elektriske karakteristika

  Måle spænding, strøm, modstand eller andre elektriske egenskaber ved hjælp af elektrisk måleudstyr såsom universalmålere, voltmetre og amperemetre.

 • Teste hardware

  Teste computerhardwaresystemer og -komponenter ved hjælp af passende udstyr og prøvningsmetoder såsom systemtest (ST), løbende pålidelighedstest (ORT) og prøvning i kredsløb (ICT). Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

Source: Sisyphus ODB