Profession tilsynsførende inden for byggeri

Tilsynsførende inden for byggeri overvåger aktiviteterne på større byggepladser for at sikre, at alt sker i overensstemmelse med standarder og specifikationer. De lægger særlig vægt på potentielle sikkerhedsproblemer og udtager prøver af produkter for at undersøge, om de er i overensstemmelse med standarder og specifikationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om byggevarer

  Bestemmelser om kvalitetsstandarder for byggeprodukter i hele EU.

Færdigheder

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Tjekke forenelighed mellem materialer

  Sørge for, at materialerne er egnede til at blive anvendt sammen og kontrollere for forudsigelige interferenser.

 • Teste prøver på byggematerialer

  Tilfældigt udvælge prøver fra en batch af byggematerialer og afprøve deres kvalitet på det visuelle plan og anvende en række forskellige test til at måle deres relevante egenskaber.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Genkende tegn på træråd

  Kontrollere, om et træelement viser tegn på råd. Besigtige træet fonetisk ved at teste lyden, når der bankes på det. Kontrollere for synlige tegn på råd.

 • Håndtere indgående byggematerialer

  Modtage indgående byggematerialer, håndtere transaktioner og indtaste leverancer i et internt administrationssystem.

 • Rådgive om byggematerialer

  Rådgive om og afprøve en bred vifte af byggematerialer.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Overvåge byggeplads

  Have oversigt over, hvad der sker på byggepladsen til enhver tid. Identificere, hvem der er til stede, og hvilken fase af anlægsarbejdet, hvert hold befinder sig i.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Sørge for at arbejdsområdet er rent

  Sørge for, at arbejdsområdet og udstyret er rent og velordnet.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

Source: Sisyphus ODB