Profession tilsynsførende inden for industriaffald

Tilsynsførende inden for industriaffald foretager kontrol i virksomheder for at sikre, at de overholder affalds- og miljøbestemmelserne. De kontrollerer den dokumentation, der vedrører affaldshåndtering, de indsamler prøver til analyse og iagttager den industrielle praksis. De kan rådgive eller træffe forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger for at forbedre håndteringen og bortskaffelsen af affald fra industrien.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Miljøteknik

  Anvendelsen af videnskabelige og tekniske teorier og principper, der har til formål at forbedre miljøet og bæredygtigheden, såsom tilvejebringelsen af rene livsfornødenheder (såsom luft, vand og jord) til mennesker og andre organismer, til miljøbeskyttelse i tilfælde af forurening, bæredygtig energiudvikling og bedre metoder til affaldshåndtering og affaldsreduktion.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Kvalitetssikringsprocedurer

  Procedurer til at kontrollere et produkt eller et system for at sikre, at det er i overensstemmelse med specifikationer og krav.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

Færdigheder

 • Sætte mærkater på prøver

  Sætte mærkater på råvarer/produktprøver til laboratoriekontrol i overensstemmelse med det indførte kvalitetssystem.

 • Udstede bøder til overtrædere af kloakeringsforskrifter

  Uddele bøder til aktører, der overtræder bestemmelserne om sanitære forhold eller vandkvalitet.

 • Skrive inspektionsrapporter

  Skrive resultaterne af og konklusionerne på inspektionen på en klar og forståelig måde. Logge inspektionsprocesser såsom kontakt, resultat og udførte tiltag.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

Source: Sisyphus ODB