Profession tilsynsværge inden for kriminalforsorgen

Tilsynsværger inden for kriminalforsorgen fører tilsyn med lovovertrædere, efter at de er blevet løsladt, eller som er blevet idømt sanktioner uden for fængselsophold. De udarbejder rapporter med rådgivning om gerningsmandens straf og analyse vedrørende mulighederne for igen at begå en lovovertrædelse. De hjælper gerningsmændene under rehabiliteringen og reintegrationsprocessen og sikrer, at lovovertræderne om nødvendigt gennemfører deres samfundstjeneste.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Vurdere lovovertræderes risikoadfærd

  Vurdere og overvåge lovovertrædernes adfærd for at vurdere, om de udgør en yderligere risiko for samfundet, og hvad deres muligheder for positiv rehabilitering er, ved at vurdere de omgivelser, de er i, den adfærd, de udviser, og deres indsats i forbindelse med rehabilitering.

 • Anvende viden om menneskelig adfærd

  Udøve principper vedrørende gruppeadfærd, tendenser i samfundet og påvirkning fra samfundsmæssige dynamikker.

 • Give adgang til tjenester

  Muliggøre adgang til de forskellige tjenesteydelser, der kan være til rådighed for personer med usikker juridisk status såsom indvandrere og prøveløsladelse med henblik på at sikre, at de er omfattet af en rettighed eller et program, samt kommunikere med tjenesteyderne for at forklare situationen og overbevise dem om fordelene ved at inddrage personen.

 • Rådgive om juridiske beslutninger

  Rådgive dommere eller andre tjenestemænd i beslutningstagende stillinger om, hvilken afgørelse der vil være gældende, i overensstemmelse med lovgivningen og med moralske overvejelser, eller mest fordelagtig for rådgiverens klient i et specifikt tilfælde.

 • Udarbejde dokumentation i henhold til lovkrav

  Udarbejde professionelt skriftligt indhold, der beskriver produkter, applikationer, komponenter, funktioner eller tjenester i overensstemmelse med lovkrav og interne eller eksterne standarder.

 • Yde mentorstøtte til personer

  Vejlede enkeltpersoner gennem følelsesmæssig støtte, udveksling af erfaringer og rådgivning til enkeltpersoner for at hjælpe dem i deres personlige udvikling samt tilpasse støtten til personens specifikke behov og imødekomme deres anmodninger og forventninger.

 • Identificere tilgængelige tjenester

  Identificere de forskellige tjenester, der er til rådighed for en gerningsmand, under prøvetiden med henblik på at bistå i rehabiliterings- og reintegrationsprocesser, og rådgive gerningsmændene om, hvordan de kan identificere de tjenester, de har til rådighed.

 • Sikre håndhævelse af domme

  Ved at kontakte de involverede parter og ved at overvåge og håndtere fremskridt og dokumentation af opfølgning sikre, at retskendelser følges som udstedt, såsom sikring af betaling af bøder, beslaglæggelse eller tilbagesendelse af varer, og at lovovertrædere tilbageholdes i den passende facilitet.

 • Styrke positiv adfærd

  Styrke positiv adfærd hos mennesker i forbindelse med rehabilitering og rådgivning for at sikre, at personen træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at opnå positive resultater på en positiv måde, så de fortsat tilskyndes til at fortsætte deres bestræbelser og nå målene.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

Source: Sisyphus ODB