Profession togbetjent

Togbetjente bistår passagererne ved ombordstigningen og udstigningen fra toget. De besvarer spørgsmål fra passagerer om togregler, stationer og leverer køreplansoplysninger. De modtager billetter, kort og betaling for rejsen fra passagerer og bistår togføreren med at udføre sine driftsopgaver f.eks. med hensyn til dørlukning eller visse former for driftsmæssig kommunikation. De sikrer passagerernes sikkerhed i forbindelse med tekniske hændelser og nødsituationer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Rammelovgivning for jernbaner

  Have viden om og anvende rammelovgivning om jernbaner, hvor der er fastsat krav til jernbaner i EU. Have viden om lovgivning, der finder anvendelse på grænseoverskridende transitgods.

 • Toldforskrifter for passagerer

  Have et kendskab til toldforskrifter for passagerer; vide, hvilke officielle dokumenter eller erklæringer der kræves fra forskellige typer af passager.

 • Forskrifter for passagerbefordring

  Viden om konventioner og forskrifter vedrørende personbefordring.

Færdigheder

 • Håndtere stressede situationer

  Håndtere og styre meget stressende situationer på arbejdspladsen ved at følge passende procedurer, kommunikere på en rolig og effektiv måde og forblive rolig, når der træffes beslutninger.

 • Håndtere kontanter

  Håndtere småpenge til mindre udgifter og transaktioner, der er nødvendige for den daglige drift af en virksomhed.

 • Sælge togbilletter

  Sælge togbilletter til togrejsende under hensyntagen til destinationer, planer og rabatter. Kontrollere gyldigheden af forskellige typer billetter.

 • Bistå passagerer i nødsituationer

  Bistå togpassagerer i nødsituationer med overholdelse af bestemte procedurer til at garantere deres sikkerhed; minimere den skade, som uventede situationer kan forårsage.

 • Føre tilsyn med ombordtagning og afsætning af passagerer

  Føre tilsyn med ombordtagning og afsætning af passagerer samt sikre, at sikkerhedsforskrifterne følges i henhold til specifikationer.

 • Fokusere på passagerer

  Transportere passagerer til deres bestemmelsessted på sikker og rettidig vis. Yde en korrekt kundeservice; informere passagererne i tilfælde af uventede situationer eller andre hændelser.

 • Bistå passagerer med oplysninger om fartplan

  Lytte til togrejsende og besvare deres forespørgsler om togtider; læse fartplaner for at hjælpe rejsende med planlægning af rejser. Angive i en fartplan, hvornår en bestemt togtjeneste har planlagt afrejse og ankomst til dets bestemmelsessted.

 • Besvare spørgsmål om togtransport

  Besvare alle spørgsmål fra kunder om transporttjenester på et tog. Konduktøren skal formidle omfattende viden om takster, køreplaner, togtjenester, adgangskoder eller webtjenester osv.

 • Undersøge passagerbehov

  Udføre undersøgelser for at identificere og klassificere passagerers behov og ønsker; forøge ikkeluftfartsrelaterede indtægter fra restaurant- og detailhandelstilbud i lufthavnen.

 • Hjælpe handicappede passagerer

  Bruge hensigtsmæssige sikkerhedsprocedurer til at betjene lifte og sikre kørestole og andre hjælpemidler samt hjælpe rejsende, der har fysisk funktionsnedsættelse.

 • Formidle rapporter fra passagerer

  Videregive oplysninger fra passagerer til overordnede. Fortolke passagerernes krav og følge op på anmodninger.

 • Håndtere passagerers ejendele

  Håndtere passagerers ejendele; bistå ældre eller fysisk udfordrede rejsende ved at bære deres bagage.

 • Betjene jernbanekommunikationssystemer

  Betjene jernbanekommunikationssystemer; give meddelelser over højttaleranlægget eller kommunikere med den centrale togadministration.

 • Sørge for passagerkomfort

  Sørge for togpassagerers sikkerhed og komfort; hjælpe rejsende med at stige om bord på og komme af toget med anvendelse af eventuelle mekaniske hjælpemidler, hvor det er nødvendigt. Reagere på anmodninger fra passagerer og søge at opnå størst mulig kundetilfredshed.

 • Give information til passagerer

  Give passagerer korrekt information på høflig og effektiv vis; anvende passende etikette ved bistand til fysisk udfordrede rejsende.

 • Udvikle og styre kundeoplevelser

  Overvåge, oprette og føre tilsyn med kunders oplevelser og opfattelse af mærket og servicen. Sørge for behagelig kundeoplevelse, behandle kunder på en venlig og høflig måde.

 • Kommunikere tydeligt med passagerer

  Tale tydeligt ved henvendelse til rejsende; meddele oplysninger angående deres rejseplan. Give meddelelser til passagererne, når de nærmer sig den foreskrevne destination.

 • Overvåge kundeforespørgsler

  Behandle spørgsmål og forespørgsler fra kunder, levere klar information om importerede og eksporterede produkter.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Kontrollere togvogne

  Kontrollere togvogne for at sikre renligheden inden starten på en togrejse. Sikre, at ombordværende tjenester og underholdning (eventuelt) fungerer efter behov.

Source: Sisyphus ODB