Profession togførerinstruktør

Togførerinstruktører underviser fremtidige erhvervschauffører inden for jernbanetransport, såsom tog-, sporvogns-, metro- og trolleychauffører, i hvordan de betjener deres jernbanekøretøj i henhold til forskrifterne. De underviser deres studerende i teori og teknikker til optimal føring og vedligeholdelse af deres jernbanekøretøj samt observerer og evaluerer de studerendes praksis. De fokuserer også på ikke-kørselsrelaterede emner såsom kundeservice (i tilfælde af persontransport) og forordninger om sikkerhedsforanstaltninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Togmekanik

  Besidde grundlæggende viden om den mekanik, der er involveret i tog, forstå de tekniske aspekter og deltage i drøftelser om relaterede emner med henblik på at løse problemerne i forbindelse med mekanikken.

 • Togdriftsprocedurer

  De forskellige praksisser, rutiner og procedurer vedrørende sikker togdrift for at forhindre sammenstød, afsporinger eller ikkeplanlagte overskridelser af hastighedsgrænser.

 • Lokomotivbremsers funktion

  Forstå dynamikken i lokomotivbremsers funktion.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Fysiske karakteristika ved jernbaner

  Godt kendskab til alle fysiske aspekter af jernbaner, herunder togstationer, hældningen af baneterræn og hastighedsgrænser.

 • Forskrifter for passagerbefordring

  Viden om konventioner og forskrifter vedrørende personbefordring.

Færdigheder

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Undervise i principper for kørsel med tog

  Undervise praktikanter i, hvordan de skal betjene og køre tog. Instruere dem i teorier og teknikker vedrørende f.eks. kontroltavler, sikkerhedsskilte, sikkerhedsforanstaltninger og procedurer på togstationer.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Overvåge udviklingen inden for fagområde

  Følge op på ny forskning, lovgivning og andre væsentlige ændringer, arbejdsmarkedsrelaterede eller på anden måde forekommende på specialiseringsområdet.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Kontrollere togbevægelser

  Styre acceleration, bremsning og generel drift af tog i bevægelse.

 • Tilpasse instruks til arbejdsmarked

  Identificere udviklingen på arbejdsmarkedet og erkende dens relevans for uddannelsen af elever.

Source: Sisyphus ODB