Profession togklargører

Togklargørere er ansvarlige for kontrol og afprøvning af udstyr og systemer på jernbanekøretøjer, inden køretøjerne flyttes. De sikrer, at toget er egnet til tjeneste, at togudstyret er i korrekt stilling, og at togets oprangering er i overensstemmelse med togets udpegede rute. Afhængigt af operatørens individuelle arbejdsorganisation udfører de også tekniske inspektioner, før toget tages i brug.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Jernbaneinfrastruktur

  Indgående kendskab til egenskaberne ved jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormålere, jernbanesignaler, jernbanekryds osv.

 • Principper for maskinteknik

  Forstå principperne for maskinteknik, fysik og materialelære.

 • Løbekarakteristika

  Indgående forståelse af de fysiske kræfter, der indgår i samspillet mellem hjulene og skinnen, eventuelle mangler ved skinnerne, vedligeholdelsespraksis og omkostninger.

 • Standarder for sporgeometri

  Have indgående kendskab til de egenskaber og krav, der gælder for sporgeometrien, for så vidt angår horisontal og vertikal tilpasning i forhold til kurver og strækningshastigheder.

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

Færdigheder

 • Følge anvisninger

  Følge anvisninger for at opnå mål og overholde tidsfrister.

 • Sikre, at færdige produkter opfylder kravene

  Sørge for, at færdigvarerne opfylder eller overstiger virksomhedens specifikationer.

 • Sørge for rydning af jernbanespor

  Sikre, at alle forhindringer, sne og andet affald fjernes fra jernbanespor, skiftespor osv. med henblik på at fordre maksimal jernbanesikkerhed og -funktionalitet.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Udføre inspektioner af togskinner

  Planlægge og gennemføre regelmæssige inspektioner og undersøgelser af jernbanesporsystemet for at sikre en optimal dækning af jernbanenettet i et givet område. Besigtige aspekter såsom sportilpasning, terrænforhold og eksistensen af grøfter, dæmninger og rester af stenmateriale på jernbanenettet.

 • Udføre manuelt arbejde selvstændigt

  Vise evne til at udføre grundlæggende manuelle opgaver uden hjælp eller assistance fra andre, uden at der er behov for tilsyn eller vejledning, og tage ansvar for egne handlinger.

 • Vedligeholde fortegnelser over jernbanespordele

  Sikre, at afdelingen har tilstrækkelige reservespor til at udføre planlagte sporvedligeholdelsestjenester.

 • Sørge for korrekt signalering under skinnevedligeholdelse

  Sikre, at der forefindes et korrekt flag- eller signalsystem i nødsituationer, vedligeholdelsesaktiviteter, eller i situationer, hvor der er behov for at omdirigere tog eller andre jernbanekøretøjer.

 • Overholde standarder for jernbanesikkerhed

  Sikre overholdelse af minimumssikkerhedsstandarder for godsvogne, der drives af jernbanevirksomheder, som er omfattet af europæisk lovgivning.

 • Finde funktionsfejl i togspor

  Identificere og analysere skader eller funktionsfejl på mekanisk, pneumatisk eller hydraulisk udstyr på jernbanespor, fastsætte nødvendig vedligeholdelse og reparation.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Betjene hydraulisk donkraft

  Betjene hydraulisk donkraft eller lastvogn for at flytte varer før eller efter bundtning.

 • Registrere skinnefejl

  Udarbejde dokumenter og rapporter om arten af undersøgte skinnedefekter, placering af skinnefejl, beliggenhed osv.

Source: Sisyphus ODB