Profession toldbetjent

Toldbetjente godkender eller nægter passage af varer gennem af toldgrænser for international handel og sikrer overholdelse af forsendelseslovgivningen. De letter kommunikationen mellem import- og eksporthandelsinstitutioner og regeringsembedsmænd og er ansvarlige for afgiftsberegning og sikring af betaling.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forskrifter vedrørende import og eksport af farlige kemikalier

  De internationale og nationale retsregler for eksport og import af farlige kemikalier.

 • Forskrifter vedrørende international import og eksport

  Kende principperne, der gælder for import og eksport af produkter og udstyr, handelsrestriktioner, sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, licenser osv.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Ulovlige stoffer

  Forbudte stoffer, som ikke kan transporteres fra et område til et andet eller medbringes af en person, samt deres art, og hvordan de håndteres.

 • International beskatning af afregningspriser

  Kravene til og reglerne for afregningspriser for varer og tjenesteydelser mellem juridiske enheder, navnlig i internationale sammenhænge.

Færdigheder

 • Kontrollere handelsdokumenter

  Føre skriftlige fortegnelser med oplysninger om handelstransaktioner, såsom faktura, remburs, ordre, forsendelse, oprindelsescertifikat.

 • Beregne skat

  Beregne de afgifter, som skal betales af en enkeltperson eller en organisation eller betales tilbage af en statslig institution i overensstemmelse med specifik lovgivning.

 • Koordinere transportaktiviteter i forbindelse med import

  Føre tilsyn med importtransportoperationer, optimere importprocesser og servicestrategier.

 • Administrere import- og eksporttilladelser

  Sikre effektiv udstedelse af tilladelser og licenser ved import og eksport.

 • Håndtere sikkerheds- og overvågningsudstyr

  Overvåge overvågningsudstyr for at observere, hvad personer foretager sig i et givet område, og garantere deres sikkerhed.

 • Foretage inspektioner

  Foretage sikkerhedsinspektioner på områder, der giver anledning til betænkeligheder, for at identificere og indberette potentielle farer eller brud på sikkerheden samt tage skridt for at maksimere sikkerhedsstandarderne.

Source: Sisyphus ODB