Profession trækirurg

Trækirurger vedligeholder træer. De anvender tungt maskineri til beskæring og fældning af træer. Trækirurger er ofte nødt til at klatre op i træerne for at kunne vedligeholde dem.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Træbeskyttelse og -bevaring

  Miljøkrav til beskyttelse og bevaring af træ.

Færdigheder

 • Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

  Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af konventionelle eller biologiske metoder, der tager højde for klima-, plante- eller afgrødetype, sundhed og sikkerhed og miljøbestemmelser. Opbevare og håndtere pesticider i overensstemmelse med anbefalinger og lovgivning.

 • Udføre trærigning i luften

  Beregne den forventede belastning, som rigningen bliver udsat for. Vælge kompatible komponenter, der gør det lettere at sammensætte rigningssystemet og vælge placeringen af forankringspunkter til komponenter i rigningen. Tage højde for den forventede belastning og placeringen af mandskabet på jorden, andre forankringspunkter, udstyr, planlagt nedsænkningszone og forarbejdningsområde. Fjerne mindre dele af træer ved hjælp af passende beskæringer, hvilket mindsker stødbelastning i rigningssystemet.

 • Vurdere farer forbundet med træarbejder

  Evaluere risici og farer, gennemføre effektive tiltag med henblik på at minimere risici og genoprette træernes oprindelige tilstand eller genplante nye træer.

 • Betjene kædesav

  Betjene en mekanisk kædesav drevet af elektricitet, trykluft eller benzin.

 • Klatre i træer

  Klatre op i og ned fra træer på en sikker måde.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Udtynde træer

  Fjerne nogle træer fra en stand for at forbedre træernes sundhed, tømmerværdi og produktion.

 • Beskære træer

  Kunne beskære træer og store grene i overensstemmelse med lovgivningen om sundhed og sikkerhed

 • Beskytte træer

  Bevare træer under hensyntagen til træets/træernes sundhed og forhold og planer for bevaring og fredning af området. Dette omfatter fældning af træer eller afsavning trægrene under anvendelse af kendskab til træets biologi.

 • Rådgive i spørgsmål om træer

  Rådgive organisationer og privatpersoner inden for plantning af træer og træsikkerhed. Undersøge igangværende bevarelses- og træforvaltningsprojekter.

Source: Sisyphus ODB