Profession træplejer

Træplejere udfører specialopgaver i forbindelse med observation, sundhed og vedligeholdelse af træer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Plantearter

  Mangfoldigheden af planter, træer og buske og deres særlige kendetegn. 

 • Træbeskyttelse og -bevaring

  Miljøkrav til beskyttelse og bevaring af træ.

 • Skovøkologi

  De økosystemer, der findes i skoven, som spænder fra bakterier til træer og jordtyper.

Færdigheder

 • Betjene kædesav

  Betjene en mekanisk kædesav drevet af elektricitet, trykluft eller benzin.

 • Overvåge områder

  Overvågning af områder under særlige begivenheder for at sikre beskyttelse af systemet, indberette områdernes tilstand og tab af vand eller planter som følge af systemfejl.

 • Sprøjte pesticider

  Sprøjtemidler for at holde insekter, svamp, ukrudt og sygdomme under kontrol.

 • Klatre i træer

  Klatre op i og ned fra træer på en sikker måde.

 • Udtynde træer

  Fjerne nogle træer fra en stand for at forbedre træernes sundhed, tømmerværdi og produktion.

 • Beskære træer

  Kunne beskære træer og store grene i overensstemmelse med lovgivningen om sundhed og sikkerhed

 • Overvåge træsundhed

  Overvåge træer for skadedyr og sygdomme med henblik på at forbedre deres sundhedstilstand.

 • Håndtere geospatiale teknologier

  Kan bruge geospatial teknologi, som omfatter GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling) i det daglige arbejde.

 • Udføre trærigning i luften

  Beregne den forventede belastning, som rigningen bliver udsat for. Vælge kompatible komponenter, der gør det lettere at sammensætte rigningssystemet og vælge placeringen af forankringspunkter til komponenter i rigningen. Tage højde for den forventede belastning og placeringen af mandskabet på jorden, andre forankringspunkter, udstyr, planlagt nedsænkningszone og forarbejdningsområde. Fjerne mindre dele af træer ved hjælp af passende beskæringer, hvilket mindsker stødbelastning i rigningssystemet.

 • Udføre gødskning

  Udføre gødskningsopgaver manuelt eller anvende egnet udstyr i overensstemmelse med gødskningsinstrukserne under hensyntagen til miljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter og -procedurer.

 • Beskytte biodiversitet

  Opretholde biodiversitet af arterne ved at observere økosystemet.

 • Inspicere træer

  Udføre træinspektioner og -undersøgelser.

 • Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

  Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af konventionelle eller biologiske metoder, der tager højde for klima-, plante- eller afgrødetype, sundhed og sikkerhed og miljøbestemmelser. Opbevare og håndtere pesticider i overensstemmelse med anbefalinger og lovgivning.

 • Bevare skove

  Tilstræbe at bevare og genoprette skovstrukturer, biodiversitet og økologiske funktioner.

 • Kontrollere træsygdomme

  Angive syge eller uønskede træer. Fjerne dem ved hjælp af maskin- eller håndsave.

 • Rådgive i spørgsmål om træer

  Rådgive organisationer og privatpersoner inden for plantning af træer og træsikkerhed. Undersøge igangværende bevarelses- og træforvaltningsprojekter.

 • Pleje træer

  Plante, gødske og beskære træer, buske og hække. Undersøge træer for at vurdere deres tilstand og afgøre, hvordan de skal behandles. Arbejde for at udrydde insekter, svampe og sygdomme, der er skadelige for træer, hjælpe med den påbudte afbrænding og arbejde på at forebygge erosion.

 • Plante grønne planter

  Så frø af planter manuelt eller ved hjælp af jordudstyr.

 • Beskytte træer

  Bevare træer under hensyntagen til træets/træernes sundhed og forhold og planer for bevaring og fredning af området. Dette omfatter fældning af træer eller afsavning trægrene under anvendelse af kendskab til træets biologi.

 • Estimere skade

  Vurdere skader i tilfælde af ulykker eller naturkatastrofer.

 • Vurdere farer forbundet med træarbejder

  Evaluere risici og farer, gennemføre effektive tiltag med henblik på at minimere risici og genoprette træernes oprindelige tilstand eller genplante nye træer.

Source: Sisyphus ODB