Profession trafikkontrollør - bjergbane

Trafikkontrollører (bjergbane) betjener systemer og kontroltavler, som styrer diverse kabelbaserede transportmidler. De kan betjene kabinelifte, svævebaner, kabelbaner osv. De sikrer kontinuerlig drift og griber ind i driften, når der opstår uforudsete situationer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Farer om bord

  Forebygge (elektriske) farer om bord og effektiv håndtering af disse, hvis de skulle opstå; sørge for sikker indskibning og landsætning fra skibet.

 • Cable-propelled transit

  Forståelse for cable-propelled transit (CPT) og dens underliggende principper. Være klar over, at der er tale om systemer med motorløse køretøjer, der fremdrives af et stålkabel.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

Færdigheder

 • Overholde tidsplan for transport

  Overholde den fastsatte tidsplan for arbejdet som udarbejdet af transportselskabet.

 • Følge signalinstrukser

  Følge signalinstrukser under hele rejsen. Forstå det tekniske sprog, der anvendes af signalgivere, og følge deres instrukser.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Inspicere kranudstyr

  Inspicere egnetheden af kabler, blokke og gribeanordninger, der udgør dele af kraner. Sikre løbende vedligeholdelse af udstyret.

Source: Sisyphus ODB