Profession trafikkontrollør

Ledvogtere betjener udstyr til sikring af niveauoverskæringer i henhold til sikkerhedsforskrifter. De fører tilsyn med trafiksituationen omkring overskæringen og kommunikerer om nødvendigt med trafikkontrollører, lokomotivførere og andre ledvogtere. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forskrifter for overkørsel

  Kende og forstå regler og retlige procedurer for jernbaneoverkørsler. Sikre at forordninger vedrørende sikkerhed til enhver tid overholdes.

 • Dele af signalanlæg

  Have viden om og en forståelse af de strukturer, der findes ud over jernbanespor, der er kendt som signalanlæg, centraltårne, signalhuse og signalkamre, hvorfra signaler, punkter og andet udstyr styres.

 • Signalanlæg

  De forskellige typer signalanlæg, f.eks. ældre signalanlæg med håndtag og manuelt udstyr, LED-baserede panelsignalanlæg og integrerede elektroniske systemer.

 • Rammelovgivning for jernbaner

  Have viden om og anvende rammelovgivning om jernbaner, hvor der er fastsat krav til jernbaner i EU. Have viden om lovgivning, der finder anvendelse på grænseoverskridende transitgods.

Færdigheder

 • Læse jernbaneoversigter

  Læse og forstå jernbaneoversigter under den indledende opførelse, under problemløsning, vedligeholdelse og testaktiviteter og under reparation eller udskiftning af komponenter.

 • Betjene LED-baserede signalanlæg

  Arbejde med højteknologiske signalanlæg; signaloperatøren regulerer kontakter og trykker på knapper for at manipulere togtrafikken på strækninger op til 80 kilometer.

 • Kompilere rapporter om jernbanesignaler

  Kompilere rapporter inden for jernbanesignaler, rapporterne kan omfatte oplysninger om den inspicerede del af sporet, reparationer, der er gennemført eller test, der er udført, og udstyrsdele, der kræver reparation eller udskiftning.

 • Betjene håndgreb på jernbane

  Betjene mekaniske håndtag, der er monteret i signalbokse. Forstå forskellige anvendelser af håndtag, f.eks. sammenkobling eller signalmodtagelse; læse og forstå spordiagrammet og signalkortet, der er monteret over håndtagets ramme. Betjene manuelt betjente sammenkoblinger, strømstel, mekaniske, pneumatiske eller elektriske håndtag.

 • Håndhæve jernbanesikkerhedsforskrifter

  Fremme og håndhæve sikkerhedsprocedurer og EU-forordninger for at sikre, at jernbanesikkerheden opretholdes og løbende forbedres under hensyntagen til udviklingen af europæisk lovgivning.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Følge signalinstrukser

  Følge signalinstrukser under hele rejsen. Forstå det tekniske sprog, der anvendes af signalgivere, og følge deres instrukser.

 • Betjene sporskifter

  Betjene sporskifter for at styre togtrafikken, så de kan dirigeres til deres destinationer.

 • Betjene togsignaludstyr

  Betjene togsignaler til at vise, hvorvidt en lokomotivfører må køre videre; betjene lyssignaler eller bomme; styre togenes retning ved at stille sporskifter.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Planlægge foranstaltninger til afbødning af jernbanehændelser

  Planlægge, foregribe og udvikle afbødningsforanstaltninger med henblik på at reagere på jernbanehændelser, uventede situationer og nødsituationer.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende jernbaner

  Sørge for efterlevelse af alle jernbaneregler, -procedurer og retlige forskrifter vedrørende sikkerhed, operationer og EU-rammer.

 • Betjene bomme ved sporovergange

  Betjene porte og bomme på sporovergange i overensstemmelse med meddelelser og angivelser via signalanlæg. Følge procedurerne for at løfte eller sænke bomme og porte alarmere trafikken og fodgængere, så det sikres, at der ikke er nogen farer på stedet.

 • Teste jernbanesignaludstyr

  Afprøve signaludstyr (signallys og kommunikationsudstyr), der anvendes i jernbaner og toganlæg, såsom toginstrumentbrætlys, lys langs hvert spor, blinkende rødt signallys og/eller alarm ved hver passage.

 • Anvende signalkontrolprocedurer

  Styre togbevægelser; betjene jernbanesignaler og bloksystemer for at sikre, at togene kører sikkert, på de rigtige ruter og rettidigt.

 • Følge anvisninger

  Følge anvisninger for at opnå mål og overholde tidsfrister.

 • Betjene jernbaneadvarselssystemer

  Betjene og vedligeholde advarselssystemer ved jernbaneoverskæringer, signaler og jernbanesignaludstyr, såsom varmekontaktdetektorer og spærringer.

 • Samarbejde med kolleger

  Samarbejde med kolleger for at sikre, at operationerne gennemføres effektivt.

 • Følge strenge procedurer for overkørsler

  Følge strenge procedurer for driften af overkørsler, som f.eks. betjening af signallys, alarmer og signalanordninger til forebyggelse af ulykker. Betjene udstyr der hæver og sænker bomme. Være vagtsom ved bevægelse fremad.

 • Betjene jernbanekontrolpaneler

  Betjene forskellige typer jernbanekontrolpaneler som f.eks. individuel funktionsafbryder, enkeltfunktionsafbryder (OCS) eller ind- og udgangsafbrydere.

Source: Sisyphus ODB