Profession trafikvagt

Trafikvagter dirigerer fodgængere på offentlige steder såsom gader i nærheden af skoler eller jernbaner til passage af offentlig vej og vejkryds ved at observere trafik og vise køretøjerne et stopmærke for at muliggøre sikker og velordnet passage af fodgængerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Trafikskilte

  De signal- og vejskilte, der anvendes i trafikken, deres betydning, og hvad du skal gøre eller ikke gøre, når du støder på dem.

 • Lokal geografi

  De samlede fysiske og geografiske egenskaber og beskrivelser af et lokalt område, herunder gadenavne m.m.

Færdigheder

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Eskortere fodgængere over gaden

  Hjælpe fodgængere, der har svært ved at gå på gaden med at krydse gaden, om nødvendigt standse trafikken.

 • Bruge signaludstyr

  Anvende signaludstyr f.eks. trafikskilte eller signallys til regulering af trafik eller transport.

 • Overvåge trafikken

  Føre tilsyn med den trafik, der passerer et bestemt punkt, f.eks. en fodgængerovergang. Overvåge antallet af køretøjernes, den hastighed, hvormed de passerer, og intervallet mellem at to køretøjer kører forbi.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Regulere trafikken

  Regulere trafikstrømmen ved brug af tildelte håndsignaler, hvorved kørende bistås, og folk hjælpes med at krydse gaden.

 • Reagere roligt i stressede situationer

  Reagere hurtigt, roligt og sikkert i uventede situationer, tilvejebringe en løsning, der afhjælper problemet eller mindsker dets indvirkning.

Source: Sisyphus ODB