Profession trolleybuschauffør

Trolleybuschauffører fører trolleybusser eller sporkørende busser, modtager betaling for billetter og tager sig af passagererne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektrisk drift af trolleybusser

  At forstå den elektriske drift af en trolleybus, herunder anvendelsen af to ledninger og poler til fuldførelse af bussens elektriske kredsløb.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Effektiv opfattelse af transportmiljø

  Kende den lokale transporttopografi, herunder veje, trafikknudepunkter og alternative ruter for at nå frem til et bestemmelsessted. Bruge sit kendskab til at transportere køretøjet til dets bestemmelsessted på den mest tids- og brændstofeffektive måde og minimere sikkerhedsrisici.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Trolleybusmekanik

  Have en forståelse af trolleybusmekanik, således at det bliver muligt at indberette eventuelle funktionsfejl til teknikere og relevante parter. Have viden om, at trolleybusser, der har elmotorer, er mere effektive end dieselmotorer til at frembringe drejningsmoment ved opstart, en fordel ved kørsel op ad stejle bakker. Til forskel fra forbrændingsmotorer kan elektriske motorer trække på et centralt anlæg og kan overbelastes i korte perioder uden at beskadige dem.

 • Forskrifter for passagerbefordring

  Viden om konventioner og forskrifter vedrørende personbefordring.

Færdigheder

 • Rengøre vejkøretøjer

  Rengøre og vedligeholde varevogne, busser og andre køretøjer for at garantere sikre driftsbetingelser.

 • Køre i byområder

  Føre køretøjer i byområder. Fortolke og forstå færdselstavler i en by, færdselsreglerne og de dermed forbundne fælles aftaler om kørsel i et byområde.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Kunne sidde ned i lange perioder

  Have tålmodighed til at blive siddende i lang tid; opretholde en passende og ergonomisk holdning, mens man sidder.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Sikre, at køretøjer er driftsklare

  Holde køretøjerne rene og i forskriftsmæssig stand. Sikre regelmæssig vedligeholdelse af køretøjerne og fremlægge gyldige officielle dokumenter såsom licenser og tilladelser, hvor det er relevant.

 • Overholde tidsplan for transport

  Overholde den fastsatte tidsplan for arbejdet som udarbejdet af transportselskabet.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Servicere på en fleksibel måde

  Tilpasse servicetilgangen, når omstændighederne ændrer sig.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Sørge for korrekt tid

  Tage tid ofte ved hjælp af et ur eller stopur.

 • Anvende konfliktstyring

  Tage ansvar for håndteringen af alle klager og tvister og udvise empati og forståelse for at nå frem til en løsning. Være fuldt opmærksom på alle protokoller og procedurer for socialt ansvar og være i stand til at håndtere en situation med problemer med spil på en professionel måde med modenhed og empati.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Hjælpe handicappede passagerer

  Bruge hensigtsmæssige sikkerhedsprocedurer til at betjene lifte og sikre kørestole og andre hjælpemidler samt hjælpe rejsende, der har fysisk funktionsnedsættelse.

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Fokusere på passagerer

  Transportere passagerer til deres bestemmelsessted på sikker og rettidig vis. Yde en korrekt kundeservice; informere passagererne i tilfælde af uventede situationer eller andre hændelser.

 • Hjælpe med at styre passagerers adfærd i nødsituationer

  Vide, hvordan man bruger livredningsudstyr i nødsituationer. Yde bistand, hvis der opstår udsivning, kollision eller brand, og støtte evakuering af passagerer. Have kendskab til krisestyring og styring af en større menneskemængde og yde førstehjælp om bord.

 • Give information til passagerer

  Give passagerer korrekt information på høflig og effektiv vis; anvende passende etikette ved bistand til fysisk udfordrede rejsende.

 • Køre defensivt

  Køre defensivt for at maksimere trafiksikkerheden og spare tid, penge og liv; forudse andre trafikanters handlinger.

 • Overholde politikker for kørsel af trolleybusser

  Overholde alle officielle bypolitikker og -procedurer i forbindelse med drift af trolleybusser i byområder.

 • Kommunikere tydeligt med passagerer

  Tale tydeligt ved henvendelse til rejsende; meddele oplysninger angående deres rejseplan. Give meddelelser til passagererne, når de nærmer sig den foreskrevne destination.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Være koncentreret i lange perioder

  Bevare koncentrationen i en længere periode for at foretage korrekte vurderinger og træffe hensigtsmæssige afgørelser.

 • Sørge for, at køretøjer er forsynet med adgangsudstyr

  Sørge for, at køretøjet er udstyret med adgangsudstyr, såsom passagerelevatorer, sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger og kørestolspænder eller -gjorde.

Source: Sisyphus ODB