Profession tværkulturel kommunikationsrådgiver

Tværkulturelle kommunikationsrådgivere specialiserer sig i social interaktion mellem partier af forskellige kulturer, rådgiver organisationer om internationale interaktioner med henblik på at optimere deres resultater og lette samarbejdet og den positive interaktion med organisationer og enkeltpersoner fra andre kulturer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Høringsmetoder

  Teknikker, der anvendes til at fremme klar og åben kommunikation samt rådgivning mellem enkeltpersoner, lokalsamfund eller regeringen, som f.eks. diskussionsgrupper eller en til en-samtaler.

 • Virksomhedsprocesser

  Processer, som en virksomhed anvender for at forbedre effektiviteten, fastsætte nye mål og nå mål på en rentabel og rettidig måde.

Færdigheder

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Anvende viden om menneskelig adfærd

  Udøve principper vedrørende gruppeadfærd, tendenser i samfundet og påvirkning fra samfundsmæssige dynamikker.

 • Analysere forretningsgange

  Undersøge arbejdsprocessernes bidrag til forretningsmålene og overvåge deres effektivitet og produktivitet.

 • Studere kulturer

  Studere og internalisere en kultur, som ikke er ens egen, for virkelig at forstå dens traditioner, regler og arbejdsgange.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Bruge rådgivningsteknikker

  Rådgive kunder i forskellige personlige eller faglige anliggender.

 • Overvåge sociologiske tendenser

  Identificere og undersøge sociologiske tendenser og bevægelser i samfundet.

 • Gennemføre operationelle forretningsplaner

  Gennemføre den strategiske forretnings- og driftsplanlægning for en organisation ved at engagere sig og uddelegere til andre, overvåge fremskridt og foretage tilpasninger undervejs. Evaluere, i hvilket omfang der er opnået strategiske mål, lære af erfaringer, fejre fremgang og anerkende folks bidrag.

 • Vedligeholde interne kommunikationssystemer

  Opretholde et effektivt internt kommunikationssystem blandt medarbejdere og afdelingsledere.

 • Rådgive om PR

  Rådgive erhvervslivet eller offentlige organisationer om forvaltning af public relations og strategier til at sikre effektiv kommunikation med målgrupper og hensigtsmæssig formidling af information.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Udvise kulturel forståelse

  Udvise følsomhed over for kulturelle forskelle ved at træffe foranstaltninger, der fremmer et positivt samspil mellem internationale organisationer, grupper eller enkeltpersoner fra forskellige kulturer, og ved at fremme integrationen i et samfund.

Source: Sisyphus ODB