Profession uddannelsesforsker

Uddannelsesforskere udfører forskning på uddannelsesområdet. De bestræber sig på at udvide kendskabet til, hvordan uddannelsesprocesser, uddannelsessystemer og enkeltpersoner (lærere og lærende) fungerer. De udpeger områder med plads til forbedringer og udarbejder planer for gennemførelsen af fornyende tiltag. De rådgiver lovgivere og beslutningstagere i uddannelsesspørgsmål og bistår i planlægningen af uddannelsespolitikker.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Pædagogik

  Den disciplin, der vedrører teori og praksis inden for uddannelse, herunder de forskellige undervisningsmetoder til uddannelse af enkeltpersoner eller grupper.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Undervisningsplaner

  Regeringspolitikker vedrørende undervisningsplaner og de godkendte læseplaner fra specifikke uddannelsesinstitutioner.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

Færdigheder

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Overvåge udviklingen på uddannelsesområdet

  Overvåge ændringer i uddannelsespolitikker, metoder og forskning ved at gennemgå relevant litteratur og samarbejde med uddannelsesembedsmænd og -institutioner.

 • Gennemføre kvalitativ forskning

  Indsamle relevante oplysninger ved hjælp af systematiske metoder, såsom interview, fokusgrupper, tekstanalyse, observationer og casestudier.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Udvikle et pædagogisk koncept

  Udvikle et specifikt koncept, der beskriver de pædagogiske principper, som organisationen bygger på, samt de værdier og adfærdsmønstre, som den anbefaler.

 • Evaluere uddannelsesprogrammer

  Evaluere igangværende uddannelsesprogrammer og rådgive om potentiel optimering.

 • Rådgive om udvikling af læseplaner

  Rådgive fagfolk i undervisningssektoren og embedsmænd om udvikling af nye læseplaner eller ændringer i eksisterende læseplaner.

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

 • Kortlægge uddannelsesbehov

  Kortlægge studerendes, organisationers og virksomheders uddannelsesbehov med henblik på at støtte udviklingen af læseplaner og uddannelsespolitikker.

 • Analysere uddannelsessystem

  Analysere forskellige aspekter af skole- og uddannelsessystemet, f.eks. forholdet mellem elevernes kulturelle oprindelse og deres uddannelsesmuligheder, lærlingeprogrammer eller målene for voksenuddannelse, med henblik på at give anbefalinger til undervisere og beslutningstagere.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

Source: Sisyphus ODB