Profession uddannelsesofficer i forsvaret

Uddannelsesofficerer i forsvaret underviser rekrutter eller kadetter i den teori og praksis, der er nødvendig for at blive menig eller officer, og skal have officerserfaring for at kunne undervise. De forbereder og præsenterer teorikurser og materialer til brug i undervisningen i emner som jura, nationale og internationale bestemmelser, defensive og offensive modeller, internationale anliggender osv. De forestår også den fysiske træning af kadetterne, underviser dem i pleje og brug af våben og maskiner, førstehjælps-, selvforsvars- og kampteknikker, føring af militære køretøjer og udsætter dem for øvelser og hård fysisk træning. Uddannelsesofficerer i forsvaret styrer træningsforløbet ved at udvikle og ajourføre læseplaner og feltøvelser, når det er nødvendigt. De hjælper også højtstående officerer med henblik på forfremmelse og overvåger kadetternes generelle fremskridt og evaluerer deres præstationer gennem en række teoretiske og fysiske prøver. De udarbejder individuelle resultat- og evalueringsrapporter for hver kadet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Militærøvelser

  Marchteknikkerne og brugen af våben og andre disciplinære metoder, der finder anvendelse i forbindelse med militæroperationer.

 • Overvågningsmetoder

  Overvågningsmetoder, der anvendes til indsamling af oplysninger og efterretninger med henblik på efterforskning.

 • Militære koder

  Det kodesprog, der anvendes i specifikke efterretningsorganisationer eller militære organisationer og operationer, samt hvordan de anvendes og afkodes.

 • Militærvåben

  Våbentyper, der bruges af forskellige militærorganisationer, såsom hær, flåde eller luftvåben og i forskellige lande over hele verden; våbenets aspekter, skadepotentiale og måder at forsvare sig imod dem.

Færdigheder

 • Lede militære tropper

  Lede de militære styrkers aktioner på stedet under en mission, enten kamphandlinger, humanitære eller på anden måde defensive, i overensstemmelse med de strategier, der er udformet før operationen, og sikre, at kommunikationen med andre tropper opretholdes.

 • Vurdere fare i risikoområder

  Vurdere de potentielle farer, der er forbundet med udførelse af militære eller humanitære missioner i risikoområder, såsom kampområder, områder ramt af naturkatastrofer eller områder med politiske spændinger.

 • Opretholde operationel kommunikation

  Opretholde kommunikation mellem forskellige afdelinger i en organisation, mellem personalet eller i forbindelse med bestemte operationer eller missioner for at sikre, at operationen eller missionen får succes, eller at organisationen fungerer efter hensigten.

 • Lede udsendelse af tropper

  Forvalte indsættelse af tropper i områder med konflikter eller områder, som har behov for hjælp, og føre tilsyn med indsættelsesprocedurerne. Forvalte indsættelse af tropper i et område med specifikke missioner og sikre, at tropper og ressourcer tildeles missioner i overensstemmelse med taktiske hensyn og troppernes sikkerhed.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Føre tilsyn med vedligeholdelsen af militærudstyr

  Planlægge og føre tilsyn med rutinemæssig vedligeholdelse og reparation af militært udstyr og våben med henblik på at sikre korrekt funktionsduelighed.

 • Instruere i militære pligter

  Give fremtidige soldater teoretisk og praktisk undervisning i forbindelse med deres militære opgaver og aktiviteter.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Sikre informationssikkerheden

  Sikre, at de oplysninger, der indsamles i forbindelse med overvågning eller undersøgelser, forbliver hos de personer, der har bemyndigelse til at modtage og anvende dem, og ikke kommer i fjendens besiddelse eller falder i hænderne på ikke-bemyndigede personer.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Sikre studerendes velfærd

  Sikre, at studerendes behov opfyldes på uddannelsessteder, og at alle læringsspørgsmål tages op, samt potentielle problemer uden for den uddannelsesmæssige kontekst.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Træne militære tropper

  Uddanne soldater eller personer, der gennemgår en militæruddannelse, i øvelser, kampteknikker, våben, forskrifter, arbejdsgange, kamuflage og inden for andre militære områder.

Source: Sisyphus ODB