Profession uddannelsespolitisk medarbejder

Uddannelsespolitiske medarbejdere forsker i, analyserer og udvikler uddannelsespolitikker og gennemfører disse politikker for at forbedre det eksisterende uddannelsessystem. De forsøger at forbedre alle aspekter af uddannelse, som vil påvirke institutioner såsom skoler, universiteter og erhvervsskoler. De arbejder tæt sammen med partnere, eksterne organisationer eller andre interessenter og giver dem regelmæssige opdateringer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Uddannelseslovgivning

  Området for lovgivning og lovindgreb, der vedrører uddannelsespolitikker, og de personer, der arbejder i sektoren, i en (inter)national kontekst, såsom lærere, studerende og administratorer.

 • Integreret undervisning

  Programmer rettet mod social udvikling og undervisning af enkeltpersoner i deres eget lokalsamfund gennem forskellige formelle eller uformelle undervisningsmetoder.

 • Regeringspolitik

  Regeringens politiske aktiviteter, planer og intentioner for en lovgivningsmæssig forsamling med henblik på konkrete formål.

 • Uddannelsesadministration

  Processer, der vedrører en uddannelsesinstitutions administrative anliggender, dens leder, ansatte og studerende.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Evaluere uddannelsesprogrammer

  Evaluere igangværende uddannelsesprogrammer og rådgive om potentiel optimering.

 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

  Kommunikation og samarbejde om levering af undervisningsmateriale (f.eks. bøger) til uddannelsesinstitutioner.

 • Udvikle uddannelsesaktiviteter

  Udvikle taler, aktiviteter og workshopper for at fremme adgangen til og forståelsen for de kunstneriske skabelsesprocesser. Det kan dreje sig om et bestemt kulturelt og kunstnerisk arrangement, f.eks. et show eller en udstilling, eller det kan relateres til en bestemt disciplin (teater, dans, tegning, musik, fotografi osv.). Samarbejde med historiefortællere, kunsthåndværkere og kunstnere.

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Studere emner

  Gennemføre effektiv forskning om relevante emner med henblik på at kunne frembringe summariske oplysninger, der er relevante for forskellige målgrupper. Forskningen kan omfatte bøger, tidsskrifter, internettet og/eller mundtlige drøftelser med kyndige personer.

 • Analysere uddannelsessystem

  Analysere forskellige aspekter af skole- og uddannelsessystemet, f.eks. forholdet mellem elevernes kulturelle oprindelse og deres uddannelsesmuligheder, lærlingeprogrammer eller målene for voksenuddannelse, med henblik på at give anbefalinger til undervisere og beslutningstagere.

 • Rådgive lovgivere

  Yde rådgivning om forskellige statslige og lovgivende funktioner, f.eks. politikudformning og hvordan et ministerium fungerer, til statsansatte i lovgivende stillinger såsom parlamentsmedlemmer, regeringsministre, senatorer og andre lovgivere.

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

Source: Sisyphus ODB