Profession udenrigskorrespondent

Udenrigskorrespondenter efterforsker og skriver nyhedshistorier af international betydning for aviser, tidsskrifter, blade, radio, fjernsyn og andre medier. De er stationeret i udlandet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Redaktionelle standarder

  Retningslinjerne for håndtering og indberetning af privatlivets fred, børn og død på grundlag af upartiskhed og andre standarder.

 • Skriveteknikker

  De forskellige teknikker til at skrive en historie som den beskrivende, overbevisende, første person og andre teknikker.

 • Retorik

  Samtalekunsten, der har til formål at forbedre forfatteres og foredragsholders evne til at informere, overbevise eller motivere deres publikum.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Interviewteknikker

  Teknikker til at få information ud af folk ved at stille de rette spørgsmål på den rigtige måde og få dem til at føle sig godt tilpas.

Færdigheder

 • Holde sig ajour med de sociale medier

  Holde sig opdateret med tendenser og mennesker på sociale medier såsom Facebook, Twitter og Instagram.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Studere emner

  Gennemføre effektiv forskning om relevante emner med henblik på at kunne frembringe summariske oplysninger, der er relevante for forskellige målgrupper. Forskningen kan omfatte bøger, tidsskrifter, internettet og/eller mundtlige drøftelser med kyndige personer.

 • Studere kulturer

  Studere og internalisere en kultur, som ikke er ens egen, for virkelig at forstå dens traditioner, regler og arbejdsgange.

 • Skabe kontakter for at sikre nyhedsstrømmen

  Skabe kontakter for at sikre nyhedsstrømmen, f.eks. politi og beredskabstjenester, byråd, samfundsgrupper, sundhedsorganisationer, pressemedarbejdere fra forskellige organisationer, offentligheden osv.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Interviewe personer

  Interviewere personer under en række forskellige omstændigheder.

 • Skrive efter en tidsfrist

  Planlægge og overholde stramme tidsfrister, navnlig for teater-, tv- og radioprojekter.

 • Deltage i redaktionsmøder

  Deltage i møder med andre redaktører og journalister for at drøfte mulige emner og fordele opgaverne og arbejdsbyrden.

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Bruge specifikke skriveteknikker

  Bruge skriveteknikker afhængigt af typen af medier, genren og historien.

 • Evaluere skriftligt arbejde som svar på feedback

  Redigere og tilpasse arbejde som svar på bemærkninger fra kolleger og udgivere.

 • Beskrive baggrund for nyheder

  Skabe en væsentlig baggrund for nationale eller internationale nyhedshistorier med henblik på at forklare tingene mere detaljeret.

 • Følge adfærdskodeks for journalister

  Følge adfærdskodeks for journalister, f.eks. ytringsfrihed, ret til svar, at være objektiv, og andre regler.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Udvise kulturel forståelse

  Udvise følsomhed over for kulturelle forskelle ved at træffe foranstaltninger, der fremmer et positivt samspil mellem internationale organisationer, grupper eller enkeltpersoner fra forskellige kulturer, og ved at fremme integrationen i et samfund.

 • Følge med i nyhederne

  Følge aktuelle begivenheder inden for politik, økonomi, samfund, kultur og idræt samt internationalt.

 • Observere ny udvikling i andre lande

  Observere den politiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det pågældende land, indsamle og rapportere relevante oplysninger til den relevante institution.

Source: Sisyphus ODB