Profession udenrigspolitisk medarbejder

Udenrigspolitiske medarbejdere analyserer politikker og operationer på det udenrigspolitiske område og udarbejder rapporter, der beskriver deres analyser på en klar og forståelig måde. De kommunikerer med parter, der drager fordel af deres resultater, og fungerer som rådgivere i forbindelse med udarbejdelse eller gennemførelse af eller rapportering om udenrigspolitik. Udenrigspolitiske medarbejdere kan også udføre administrative opgaver i departementet, f.eks. ved at bistå med problemer vedrørende pas og visa. De fremmer en venlig og åben kommunikation mellem de forskellige landes regeringer og institutioner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Udenrigsanliggender

  Driften af en afdeling for udenrigsanliggender i en offentlig forvaltning eller offentlig organisation og dens bestemmelser.

 • Udvikling af udenrigspolitik

  Udviklingsprocesser inden for udenrigspolitik, f.eks. relevante forskningsmetoder, relevant lovgivning og udenrigsoperationer.

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • International ret

  De bindende regler og bestemmelser i relationerne mellem stater og nationer og de retssystemer, der beskæftiger sig med lande i stedet for private borgere.

Færdigheder

 • Rådgive om PR

  Rådgive erhvervslivet eller offentlige organisationer om forvaltning af public relations og strategier til at sikre effektiv kommunikation med målgrupper og hensigtsmæssig formidling af information.

 • Rådgive om udenrigspolitik

  Rådgive regeringer eller andre offentlige organisationer om udviklingen og gennemførelsen af udenrigspolitik.

 • Analysere udenrigspolitikker

  Analysere de eksisterende politikker for håndtering af udenrigsanliggender i en regering eller en offentlig organisation med henblik på at evaluere dem og søge efter forbedringer.

 • Analysere problemer for at finde muligheder

  Identificere og forudse problemer med henblik på at vælge et handlingsforløb, finde frem til passende løsninger eller endog identificere muligheder for yderligere udvikling.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Forvalte administrative systemer

  Sikre, at de administrative systemer, processer og databaser er effektive og velforvaltede og giver et solidt grundlag for samarbejde med den administrative medarbejder/personalet/fagfolkene.

 • Vurdere risikofaktorer

  Bestemme den indflydelse, som økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer spiller, og yderligere spørgsmål.

Source: Sisyphus ODB