Profession udlejningschef

Udlejningschefer etablerer leasing- eller udlejningsindsatsen for et lejlighedskompleks og ejendomme, der ikke har medejerskab, og forvalter også leasingpersonalet. De producerer, følger, forvalter og arkiverer leasingdeposita og dokumenter. De fører også tilsyn med lejeaftalen og forbereder de årlige og månedlige lejebudgetter. De fremmer også aktivt de ledige lejemål for at få nye beboere, vise ejendomme til potentielle lejere og er til stede for indgåelse af kontrakter mellem udlejere og lejere i forbindelse med privat ejendom.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Reklameteknikker

  De kommunikationsstrategier, der har til formål at overtale eller opmuntre et publikum, og de forskellige medier, der anvendes til at nå dette mål.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • Ejendomsmarked

  Tendenser omkring køb, salg eller leje af ejendom, herunder den grund og de bygninger og naturressourcer, der hører til ejendommen; de kategorier af beboelsesejendomme og ejendomme til erhvervsformål, inden for hvilke disse ejendomme handles.

Færdigheder

 • Informere om lejeaftaler

  Informere udlejere eller lejere om udlejeres og lejeres pligter og rettigheder, f.eks. udlejerens eller lejerens ansvar for vedligeholdelse af ejendommen og udsættelsesrettigheder i tilfælde af kontraktbrud, og lejerens ansvar for at betale leje rettidigt og undgå uagtsomhed.

 • Inddrive leje

  Modtage og behandle betalinger fra lejere af ejendomme, f.eks. beboelses- eller erhvervsejendomme, og sikre, at den betalte leje er i overensstemmelse med aftalen, og at lejen betales rettidigt.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Håndhæve økonomiske politikker

  Læse, forstå og håndhæve virksomhedens overholdelse af de finansielle politikker med hensyn til alle organisationens finanspolitiske og regnskabsmæssige procedurer.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Tegne forsikringspolicer

  Skrive en kontrakt, der omfatter alle nødvendige data, såsom det forsikrede produkt, betalingen, hvor ofte betaling skal foretages, den forsikredes personlige oplysninger og betingelserne for, at forsikringen er gyldig eller ikke gyldig.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Sammenligne ejendomsværdier

  Indhente oplysninger om værdien af ejendomme, der kan sammenlignes med en ejendom, der har behov for værdiansættelse, for at foretage mere nøjagtige vurderinger og skøn eller for at fastsætte eller forhandle om den pris, til hvilken ejendommen kan sælges eller udlejes.

 • Kommunikere med lejere

  Kommunikere på en positiv og samarbejdende måde med lejere af en ejendom eller en del af en ejendom, såsom lejligheder og enheder i erhvervsejendomme, for at fremme effektive procedurer med hensyn til leje og andre kontraktmæssige aftaler samt for at sikre, at lejerne er tilfredse.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Administrere lejeaftaler

  Udarbejde og behandle kontrakten mellem leasinggiver og leasingtager, som giver leasingtageren ret til at bruge en ejendom, der ejes eller administreres af leasinggiver, i en periode.

 • Levere oplysninger om ejendomme

  Levere oplysninger om en ejendoms positive og negative aspekter og de praktiske forhold angående eventuelle finansielle transaktioner eller forsikringsprocedurer, såsom sted, ejendommens opbygning, behov for renovering eller reparation, ejendommens pris og omkostningerne ved forsikring.

 • Analysere forsikringsrisiko

  Analysere sandsynligheden for og størrelsen af den risiko, der skal forsikres, og anslå værdien af kundens løsøre eller faste ejendom.

Source: Sisyphus ODB