Profession udrykningsvagt

Udrykningsvagter reagerer på tyverialarmer og undersøger forstyrrelser, der er identificeret af alarmsystemet på kundens område. De overvåger sikkerhedsalarmer og andre anordninger til overvågning og kontakter politiet i tilfælde af uautoriseret indtrængen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronisk udstyr til bygningsadgang

  De typer, egenskaber og metoder for anvendelse af elektronisk udstyr, der anvendes til at få adgang til faciliteter som f.eks. kontrolpaneler med kortadgang, kortlæsere eller infrarøde læsere.

 • Sikkerhed i industribygninger

  Sikkerhedsprocedurer, -egenskaber, -opgaver og -risici i industriområder, såsom fabrikker, havne, pakhuse og miner.

 • Overvågningsmetoder

  Overvågningsmetoder, der anvendes til indsamling af oplysninger og efterretninger med henblik på efterforskning.

 • Sikkerhed i erhvervsbygninger

  Sikkerhedsprocedurer, -karakteristika, -opgaver og -risici i erhvervsområder og i institutioner som f.eks. banker, indkøbscentre, turistområder, hoteller og restauranter.

 • Låsemekanismer

  Type og egenskaber for låseanordninger og nøgletyper, som f.eks. tilholderlås, drejeskivelås eller drejestiftlås.

Færdigheder

 • Overvåge overvågningsudstyr

  Overvåge driften af udstyr, der anvendes til overvågning og indsamling af efterretninger, for at sikre, at udstyret fungerer korrekt, og indsamle de overvågningsoplysninger, som det registrerer.

 • Læse tekniske datablade

  Læse og forstå de tekniske specifikationer med beskrivelse af egenskaber og funktionstilstand for et produkt, en komponent eller en maskine, som normalt leveres af fabrikanten.

 • Administrere alarmsystemer

  Etablere og vedligeholde systemer til påvisning af indtrængen og uautoriseret adgang til et anlæg.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Samarbejde med sikkerhedsmyndigheder

  Reagere hurtigt på sikkerhedshændelser og overtrædelser ved at ringe til politiet og holde kontakt til andre relevante parter, der er involveret i eventuel retsforfølgning af gerningsmanden.

 • Reagere på tyverialarmsystemer

  Overvåge de modtagne signaler fra tyverialarmer og reagere hurtigt for at undersøge problemerne.

 • Anvende sikkerhedsstyring

  Anvende og føre tilsyn med foranstaltninger og forskrifter vedrørende sikkerhed og sikring for at opretholde et sikkert miljø på arbejdspladsen.

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

Source: Sisyphus ODB