Profession udvikler af brugergrænseflader

Udviklere af brugergrænseflader implementerer, koder, dokumenterer og vedligeholder et softwaresystems grænseflade ved hjælp af udviklingsteknologier.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Software til integreret udviklingsmiljø

  Gruppen af softwareudviklingsværktøjer til udarbejdelse af programmer, såsom compiler, debugger, code editor, kode-highlights, der er pakket i en ensartet brugergrænseflade, f.eks. Visual Studio eller Eclipse.

 • Designmønstre til softwarebrugergrænseflader

  Genanvendelige løsninger og formaliseret bedste praksis med henblik på at løse fælles brugergrænsefladeopgaver inden for softwareudvikling og -design.

 • Grafisk redigeringssoftware

  Grafiske IKT-værktøjer, der muliggør digital redigering og sammensætning af grafikker, som f.eks. GIMP, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator, til udvikling af både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik.

 • Typografiark til computersprog

  Den gren af computersprog, der gør det muligt at præsentere strukturerede dokumenter, f.eks. CSS ("Cascading Style Sheets"). Disse dokumenter skal følge stilblade, en række stilistiske bestemmelser såsom skrifttype, farve og layout.

 • Webprogrammering

  Det programmeringsparadigme, der er baseret på at kombinere formateringssprog (som tilfører sammenhæng og struktur til tekst) og anden webprogrammeringskode, såsom AJAX, javascript og PHP, med henblik på at gennemføre passende tiltag og visualisere indholdet.

 • World Wide Web Consortium-standarder

  De standarder, tekniske specifikationer og retningslinjer, der er udviklet af den international organisation World Wide Web Consortium (W3C), og som muliggør udformning og udvikling af webapplikationer.

 • Computerprogrammering

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer (f.eks. objektorienteret programmering eller funktionel programmering) og programmeringssprog.

Færdigheder

 • Anvende metoder til brugercentreret design

  Anvende designmetoder, hvor behov, ønsker og begrænsninger hos slutbrugerne af et produkt, en tjeneste eller proces får omfattende opmærksomhed i hver fase af konstruktionsprocessen.

 • Designe brugergrænseflade

  Oprette software- eller udstyrskomponenter, der muliggør interaktion mellem mennesker og systemer eller maskiner ved hjælp af egnede teknikker, sprog og værktøjer, som strømliner interaktionen med et system eller en maskine.

 • Bruge softwarebiblioteker

  Bruge samlinger af koder og softwarepakker, der ofte anvendes til at hjælpe programmører til at forenkle deres arbejde.

 • Udforme computergrafik

  Anvende forskellige visuelle teknikker med henblik på at designe grafisk materiale. Kombinere grafiske elementer med henblik på kommunikation af koncepter og idéer.

 • Lave designudkast

  Lave grove skitser som hjælp til at udforme og informere om designkoncepter.

 • Tolke tekniske tekster

  Læse og forstå tekniske tekster, der giver oplysninger om, hvordan en opgave skal udføres, normalt forklaret i trin.

 • Analysere softwarespecifikationer

  Vurdere specifikationer for et softwareprodukt eller -system, der skal udvikles, ved at identificere funktionelle og ikke-funktionelle krav, begrænsninger og mulige brugsscenarier, der illustrerer interaktionen mellem software og brugere.

 • Udvikle softwareprototype

  Skabe en første ufuldstændig eller foreløbig version af en softwareapplikation til simulering af visse specifikke aspekter af det færdige produkt.

 • Bruge softwaredesignmønstre

  Anvende genanvendelige løsninger, formaliseret bedste praksis, til at løse almindelige IKT-udviklingsopgaver inden for softwareudvikling og -design.

Source: Sisyphus ODB