Profession udvikler af integrerede systemer

Udviklere af integrerede systemer oversætter og konstruerer krav og en plan eller arkitektur på højt niveau for et integreret kontrolsystem i henhold til tekniske softwarespecifikationer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Databehandling i realtid

  IKT-hardware- og softwaresystemer, som skal reagere på input inden for yderst stramme tidsfrister

 • Kontrolteori til produktstyring

  Den tværfaglige gren af ingeniørvidenskab, der beskæftiger sig med adfærden af dynamiske systemer med input, og hvordan adfærden ændres af feedback.

 • IKT-kommunikationsprotokoller

  Det system af regler, der gør det muligt at udveksle oplysninger mellem computere eller andet udstyr via computernetværk.

 • Systemer til udvikling af livscyklus

  Rækkefølgen af trin, f.eks. planlægning, oprettelse, afprøvning og anvendelse, samt modeller for udvikling og livscyklusstyring af et system.

 • Redskaber til styring af softwarekonfiguration

  Softwareprogrammer til udførelse af konfigurationsidentifikation, styring, statusregnskab og revision, såsom CVS, ClearCase, Subversion, GIT og TortoiseSVN.

 • Signalbehandling

  Algoritmer, applikationer og implementeringer, der vedrører behandling og overførsel af oplysninger via analoge eller digitale frekvenser.

 • Indlejrede systemer

  IT-systemer og komponenter med en specialiseret og autonom funktion inden for et større system eller en større maskine, såsom indlejrede softwarearkitekturer til systemer, integreret periferiudstyr, designprincipper og udviklingsværktøjer.

 • Algoritmeopgave

  Teknikker til at konvertere ustrukturerede beskrivelser af en proces til en trinvis sekvens af handlinger med et begrænset antal trin.

Færdigheder

 • Oprette et rutediagram

  Oprette et diagram, der viser de systematiske fremskridt gennem en procedure eller et system, der anvender forbindelseslinjer og et sæt symboler.

 • Skabe softwaredesign

  Udmønte en række krav i en klar og organiseret softwarekonstruktion.

 • Analysere softwarespecifikationer

  Vurdere specifikationer for et softwareprodukt eller -system, der skal udvikles, ved at identificere funktionelle og ikke-funktionelle krav, begrænsninger og mulige brugsscenarier, der illustrerer interaktionen mellem software og brugere.

 • Udvikle kreative idéer

  Udvikling af nye kunstneriske koncepter og kreative idéer.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Yde IKT-rådgivning

  Rådgive om passende løsninger på IKT-området ved at vælge alternativer og optimere afgørelser under hensyntagen til potentielle risici, fordele og generelle virkninger for erhvervskunder.

 • Læse og forstå specifikationer til elektronisk design

  Analysere og forstå detaljerede specifikationer for elektronisk design.

Source: Sisyphus ODB