Profession undervisningsassistent på udskolingstrinnet og ungdomsuddannelserne

Undervisningsassistenter på udskolingstrinnet og ungdomsuddannelserne yder forskellige hjælpetjenester til lærere udskolingstrinnet og ungdomsuddannelserne som f.eks. bistand til undervisning og praktisk støtte. De er med til at forberede undervisningsmaterialer, der er nødvendige i klassen, og styrke undervisningen af de elever, der har behov for ekstra opmærksomhed. De udfører også elementære kontoropgaver, overvåger elevernes læringsfremskridt og adfærd og fører tilsyn med eleverne med og uden den pågældende lærer til stede.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Støtte lærere

  Bistå lærerne i klasseundervisningen ved at levere og forberede undervisningsmaterialer, overvåge eleverne i deres arbejde og hjælpe dem med indlæringen, hvor det er nødvendigt.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Vurdere unges udvikling

  Evaluere de forskellige aspekter af børns og unges udviklingsbehov.

 • Sammensætte kursusmateriale

  Skrive, vælge eller anbefale et pensum af undervisningsmateriale for de studerende, der er indskrevet på kurset.

 • Støtte en positiv holdning blandt unge

  Hjælpe børn og unge med at vurdere deres sociale, følelsesmæssige og identitetsmæssige behov og udvikle et positivt selvbillede, give dem mere selvværd og forbedre deres selvtillid.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Levere undervisningsmaterialer til lektion

  Sikre, at de nødvendige materialer til undervisning i en klasse, såsom visuelle hjælpemidler, forberedes, ajourføres og fremlægges i instruktionslokalet.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Holde vagt i skolegården

  Observere elevernes fritidsaktiviteter for at sikre elevernes sikkerhed og velfærd og gribe ind, når det er nødvendigt.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Støtte børns velfærd

  Skabe et miljø, der støtter og værdsætter børn og hjælper dem med at håndtere deres egne følelser og relationer til andre.

 • Overvåge elevernes adfærd

  Føre tilsyn med elevens sociale adfærd for at finde eventuelle usædvanlige forhold. Hjælpe med at løse eventuelle problemer, hvis det er nødvendigt.

 • Undervise i sekundærskoleindhold

  Undervise elever i teori og praksis for undervisningsforløbet på sekundærtrinnet inden for dit speciale under hensyntagen til elevernes alder og moderne undervisningsmetoder.

 • Opretholde disciplinen blandt eleverne

  Sørge for, at eleverne følger de regler og den adfærdskodeks, der er fastlagt i skolen, og træffe passende foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse eller dårlig opførsel.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Håndtere børns problemer

  Fremme forebyggelse, tidlig påvisning og håndtering af børns problemer med fokus på udviklingsmæssige forsinkelser og lidelser, adfærdsproblemer, funktionsnedsættelser, sociale belastninger, psykiske lidelser, herunder depression og angstlidelser.

 • Procedurer på gymnasieniveau

  De indre funktioner på en skole på gymnasieniveau, såsom strukturen på den relevante uddannelsesmæssige støtte og ledelse, politikker og regler.

Source: Sisyphus ODB