Profession undervisningsassistent ved universitet

Undervisningsassistenter ved universiteter er studerende eller nyuddannede akademikere, der er ansat på en tidsbegrænset kontrakt på et universitet eller en læreanstalt med henblik på at udføre undervisningsrelaterede opgaver. De bistår professoren, docenten eller læreren i det pågældende undervisningsforløb med forberedelsen af forelæsninger og eksamener, bedømmelsen af afhandlinger og eksamensbesvarelser og afviklingen af gennemgange og feedbackmøder med de studerende.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Universitetsprocedurer

  En universitets indre funktion, f.eks. den relevante uddannelsesstøtte- og ledelsesstruktur, politikkerne og reglerne.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

Færdigheder

 • Yde bistand til underviser

  Bistå universitetslærer eller professorer ved at udføre flere undervisningsopgaver, herunder ved at hjælpe med forberedelsen af undervisningen eller indplaceringen af de studerende. Støtte professor med akademisk og videnskabelig forskning.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Levere undervisningsmaterialer til lektion

  Sikre, at de nødvendige materialer til undervisning i en klasse, såsom visuelle hjælpemidler, forberedes, ajourføres og fremlægges i instruktionslokalet.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Supervisere praktiske kurser

  Udarbejde indhold og materiale, der er nødvendigt til praktisk undervisning, forklare tekniske begreber for de studerende, besvare deres spørgsmål og regelmæssigt evaluere deres fremskridt.

Source: Sisyphus ODB