Profession undervisningsmedarbejder i en zoologisk have

Undervisningsmedarbejdere i en zoologisk have underviser besøgende om de dyr, der bor i den zoologiske have/akvariet samt andre arter og levesteder. De leverer oplysninger om forvaltning af zoologiske haver, dens dyresamling og bevaring af vilde dyr og planter. Undervisningsmedarbejdere i en zoologisk have kan involveres i både formelle og uformelle læringsmuligheder, der spænder fra udarbejdelse af informationstavler til, at man kan tilbyde klasseundervisning i forbindelse med skole- eller universitetslæseplaner. Afhængigt af organisationens størrelse kan uddannelsesteamet være en enkelt person eller et stort team. De nødvendige fakultative færdigheder er derfor meget brede og varierer fra organisation til organisation.  Undervisningsmedarbejdere i zoologiske haver fremmer også bevaringsindsatsen. Dette kan omfatte arbejde i den zoologiske have, men også i felten som en del af ethvert opsøgende projekt om zoologiske haver.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Anvendt zoologi

  Videnskaben, der omhandler anvendelse af dyrs anatomi, fysiologi, økologi og adfærd i en given praktisk kontekst.

 • Zoologisk samfund

  Zoologiske samfund og akvariesamfund på lokalt, regionalt og globalt plan. Foreninger for medlemskab af zoologiske haver, deres vejledende principper, og hvordan dette kan påvirke forvaltningen af de enkelte institutioner i det bredere samfund.

 • Dyreevolution

  Dyrenes evolutionære historie og arternes udvikling og deres adfærd gennem domesticering.

Færdigheder

 • Udvikle uddannelsesressourcer

  Skabe og udvikle uddannelsesressourcer med henblik på besøgende, skolegrupper, familier og særlige interessegrupper.

 • Koordinere arrangementer

  Lede arrangementer ved at styre budget, logistik, support til arrangement, sikkerhed, beredskabsplaner og opfølgning.

 • Etablere forbindelser i lokalsamfundet

  Etablere effektive og langvarige forbindelser med lokalsamfund, f.eks. ved at organisere særlige programmer for børnehaver, skoler, handicappede og ældre, øge bevidstheden og opnå anerkendelse fra lokalsamfundet til gengæld.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Studere emner

  Gennemføre effektiv forskning om relevante emner med henblik på at kunne frembringe summariske oplysninger, der er relevante for forskellige målgrupper. Forskningen kan omfatte bøger, tidsskrifter, internettet og/eller mundtlige drøftelser med kyndige personer.

 • Gennemføre uddannelsesaktiviteter

  Planlægge, udføre og føre tilsyn med uddannelsesaktiviteter for en række forskellige målgrupper, f.eks. skoleelever, universitetsstuderende, specialgrupper eller offentligheden.

 • Sikre samarbejde på tværs af afdelinger

  Sikre kommunikation og samarbejde med alle enheder og hold i en given organisation i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

 • Uddanne personer om naturen

  Tale til en bred vifte af målgrupper om f.eks. information, koncepter, teorier og/eller aktiviteter i forbindelse med naturen og naturbevarelse. Udarbejde skriftlige oplysninger. Disse oplysninger kan præsenteres i forskellige formater, f.eks. skilte, faktablade, plakater, websteder osv.

 • Aftale møder

  Fastsætte og planlægge professionelle aftaler og møder for kunder eller overordnede.

 • Udvikle uddannelsesaktiviteter

  Udvikle taler, aktiviteter og workshopper for at fremme adgangen til og forståelsen for de kunstneriske skabelsesprocesser. Det kan dreje sig om et bestemt kulturelt og kunstnerisk arrangement, f.eks. et show eller en udstilling, eller det kan relateres til en bestemt disciplin (teater, dans, tegning, musik, fotografi osv.). Samarbejde med historiefortællere, kunsthåndværkere og kunstnere.

 • Udføre internetresearch

  Udføre effektiv søgning på internettet for at indsamle relevante oplysninger og dele dem med andre.

 • Etablere uddannelsesnetværk

  Etablere et bæredygtigt netværk af nyttige og produktive uddannelsespartnerskaber med henblik på at udforske forretningsmuligheder og samarbejde samt holde sig orienteret om tendenser inden for uddannelse og emner af relevans for organisationen. Netværk bør ideelt udvikles på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.

 • Kommunikere med målgruppe

  Identificere og implementere de bedste kommunikationskanaler for det lokalsamfund, du vil arbejde sammen med.

 • Koordinere undervisningsprogrammer

  Planlægge og koordinere undervisnings- og offentlige outreachprogrammer, såsom workshopper, turnéer, forelæsninger og kurser.

Source: Sisyphus ODB