Profession værdipapirhandler

Værdipapirhandlere køber og sælger værdipapirer såsom aktier, obligationer og andele for egen regning eller for deres arbejdsgivers regning på grundlag af deres ekspertise på de finansielle markeder. De overvåger resultaterne af de værdipapirer, der handles med, vurderer deres stabilitet eller spekulative tendenser. Værdipapirmæglere beregner værdipapirernes pris og lægger ordrer. De registrerer og arkiverer alle værdipapirtransaktioner og tager sig af deres finansielle dokumenter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Finansiel jurisdiktion

  Finansielle regler og procedurer gældende for et bestemt sted, hvis tilsynsorganer træffer afgørelse om dets jurisdiktion.

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

 • Aktiemarkedet

  Markedet, hvor aktier i offentligt ejede selskaber udstedes og handles.

 • Værdipapirer

  De finansielle instrumenter, der handles på finansielle markeder, og som repræsenterer både ejendomsretten over ejeren og betalingsforpligtelsen over for udstederen. Formålet med værdipapirer er at tilvejebringe kapital og afdække risici på de finansielle markeder.

 • Moderne porteføljeteori

  Teori inden for finansiering rettet mod enten at maksimere fortjenesten ved en investering, der svarer til den risiko, der løbes, eller at mindske risikoen ved en investerings forventede fortjeneste ved at vælge den rette kombination af finansielle produkter.

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

Færdigheder

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Forudsige økonomiske tendenser

  Indsamle og analysere økonomiske data med henblik på at forudsige økonomiske tendenser og begivenheder.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

 • Overvåge aktiemarkedet

  Observere og analysere børsmarkedet og dets tendenser dagligt for at indsamle ajourførte oplysninger med henblik på at udvikle investeringsstrategier.

 • Tilbyde finansielle tjenesteydelser

  Levere en bred vifte af finansielle tjenesteydelser til kunder som f.eks. finansielle produkter, finansiel planlægning, forsikringer, penge og investeringsforvaltning.

 • Gøre forretninger på det finansielle marked

  Gennemføre eller overvåge forretningsaktiviteter på pengemarkedet og på kapitalmarkedet, f.eks. udlån eller indlån, swap-transaktioner eller short selling.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

Source: Sisyphus ODB