Profession værditransportør

Værditransportører sikrer sikker transport af værdigenstande som f.eks. penge mellem steder som butikker og banker. De læsser og aflæsser køretøjet, opbevarer dokumentationen for overførslen, leverer varerne til det rigtige sted og reagerer hurtigt på røverier i henhold til den gældende sikkerhedsprotokol. De kan også håndtere skydevåben og køre den pansrede bil.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sikkerhedstrusler

  Typer af trusler mod den offentlige og private sikkerhed, såsom uautoriseret adgang, aggressiv adfærd, mishandling, røveri, overfald, kidnapning, mord og offentlig demonstration.

Færdigheder

 • Overvåge sikkerhedsforanstaltninger

  Føre tilsyn med og kontrollere gennemførelsen af forebyggelses-, sikkerheds- og overvågningsforanstaltninger med henblik på at vurdere deres effektivitet og foretage justeringer i tilfælde af utilfredsstillende resultater.

 • Sørge for dokumentation for levering af køretøj

  Sikre, at dokumenterne vedrørende levering af køretøjer udarbejdes nøjagtigt og rettidigt.

 • Administrere pengetransport

  Administrere passende og sikker transport af likvide midler.

 • Yde sikker transport

  Forvaltning af sikker transport af kontanter eller anden værdifuld last som f.eks. værdipapirer, smykker eller vigtige personer.

 • Samarbejde med sikkerhedsmyndigheder

  Reagere hurtigt på sikkerhedshændelser og overtrædelser ved at ringe til politiet og holde kontakt til andre relevante parter, der er involveret i eventuel retsforfølgning af gerningsmanden.

 • Losse fragt

  Håndtere sikker aflæsning af gods fra transportkøretøjer.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende distributionsaktiviteter

  Overholde de regler, politikker og love, der gælder for transport- og distributionsaktiviteter.

 • Håndtere afleverede pakker og leverancer

  Administrere leverede pakker og sikre, at de alle når frem til bestemmelsesstedet i tide.

 • Administrere forebyggelse af tyveri

  Arbejde med forebyggelse af tyveri og røveri, overvåge sikkerhedsovervågningsudstyr og håndhæve sikkerhedsprocedurer i nødvendigt omfang.

 • Overholde principperne for selvforsvar

  Overholde de principper, ifølge hvilke en person kun bør anvende så meget kraft, som kræves for at afværge et angreb. Brugen af dødbringende magtanvendelse er begrænset til situationer, hvor angriberne selv anvender dødbringende magt.

 • Foretage læsning

  Indsamle varer, der skal transporteres og placere dem i et transportkøretøj.

 • Udvise årvågenhed

  Udvise årvågenhed under patruljering eller andre overvågningsaktiviteter for at garantere sikkerheden, opdage mistænkelig adfærd eller andre alarmerende ændringer i mønstre eller aktiviteter og reagere hurtigt på disse ændringer.

Source: Sisyphus ODB