Profession værktøjsingeniør

Værktøjsingeniører designer nye værktøjer til produktionsudstyr. De udarbejder indkaldelser af overslag over montering af værktøjsmaskiner. De vurderer omkostninger og leveringstid, følger op på monteringen af værktøjsmaskiner og overvåger den rutinemæssige vedligeholdelse af værktøjer. De analyserer også data for at fastslå årsagen til problemer i forbindelse med monteringen af værktøjsmaskiner og udarbejder anbefalinger og handlingsplaner for løsninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Reverse engineering

  Processen med at udtrække viden eller designoplysninger fra alt, hvad der er menneskeskabt, og gentage det, eller noget andet, der er baseret på informationsudvindingen. Processen består ofte i at adskille noget og analysere dets elementer og arbejde i detaljer.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • CAE-programmer

  Software til at udføre CAE (computer-aided engineering)-analyseopgaver som f.eks. Finite Element Analysis and Computional Fluid Dynamics.

 • Multimediesystemer

  De metoder, procedurer og teknikker, der vedrører driften af multimediesystemer, sædvanligvis en kombination af software og hardware, der præsenterer forskellige typer medier såsom video og lyd.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • IKT-softwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelse og drift af forskellige softwareprodukter såsom computerprogrammer og applikationssoftware.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Optimering af kvalitet og cyklustid

  Den mest optimale rotations- eller cyklustid og overordnede kvalitet af et værktøj eller en maskinproces.

 • Industriteknologi

  Det tekniske område, der vedrører udvikling, forbedring og gennemførelse af komplekse processer og systemer for viden, personer, udstyr osv.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

Færdigheder

 • Udarbejde en virtuel model af et produkt

  Udarbejde en matematisk eller tredimensional computermodel af produktet ved hjælp af et CAE-system eller en regnemaskine.

 • Bruge computerteknologisystemer

  Gøre brug af computerstøttet teknisk software til at udføre belastningstest af konstruktionsplaner.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Bygge en fysisk model af et produkt

  Opbygge en model af produktet af træ, ler eller andre materialer ved brug af håndholdt eller elektrisk værktøj.

 • Estimere varigheden af et stykke arbejde

  Udarbejde nøjagtige beregninger rettidigt med henblik på at udføre fremtidige tekniske opgaver på grundlag af tidligere og nuværende oplysninger og observationer eller estimere varigheden af de enkelte opgaver i et givet projekt.

 • Afgøre, om produktion kan gennemføres

  Afgøre, om et produkt eller dets bestanddele kan fremstilles ved at anvende tekniske principper.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

Source: Sisyphus ODB