Profession valgmedarbejder

Valgmedarbejdere opererer på feltniveau for at overtale offentligheden til at stemme på den politiske kandidat, de repræsenterer. De deltager i direkte kontakt med offentligheden på offentlige steder og indsamler oplysninger om offentlighedens mening og udfører aktiviteter, der sikrer, at information om kampagnen når ud til et bredt publikum.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Metoder inden for canvassing

  De forskellige metoder, der anvendes i forbindelse med kontakter med en målgruppe eller enkeltpersoner med henblik på at samle støtte til en sag, såsom område-canvassing (gåen fra dør til dør), canvassing for en kandidat ("dør til dør" eller tale med offentligheden med en repræsentant for den pågældende sag til stede), telefonisk henvendelse, inddragelse af forbipasserende på gaden og andre opsøgende metoder.

Færdigheder

 • Fremlægge argumenter på en overbevisende måde

  Fremføre argumenter under en forhandling eller en debat eller skriftligt på en overbevisende måde for at få mest mulig støtte til talerens eller forfatterens sag.

 • Påvirke vælgeradfærd

  Påvirke offentligheden i forbindelse med en politisk eller anden lovgivningsmæssig kampagne, der kræver afstemning, for at sikre at de stemmer for partiet, enkeltpersoner eller forslag, som foretrækkes, ved at tale med enkeltpersoner og ved hjælp af kampagnestrategier.

 • Føre fortegnelser over udført arbejde

  Udarbejde og vedligeholde fortegnelser over udført arbejde.

 • Udføre fundraisingaktiviteter

  Udføre aktiviteter, der vil tilvejebringe midler til en organisation eller en kampagne, såsom tale med offentligheden, indsamling af midler under fundraising eller andre generelle begivenheder og brug af onlinefundraisingværktøjer.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Præsentere en sag

  Fremlægge motiverne og målsætningerne for en bestemt sag, f.eks. en velgørenhedssag eller en politisk kampagne, for enkeltpersoner eller et større publikum med henblik på at samle støtte til årsagen.

 • Indlede samtale med forbipasserende

  Indlede samtale med folk på steder med mange fodgængere for at få dem til at interessere sig for en sag eller en kampagne, for at samle midler eller generelt for opnå støtte til en sag.

Source: Sisyphus ODB