Profession valgobservatør

Valgobservatører er kvalificerede og uddannede tilskuere til valget i et velfungerende demokrati for at øge gennemsigtigheden og troværdigheden af det observerede valg.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Politik

  Metode, proces og undersøgelse af påvirkning af mennesker, kontrol over et fællesskab eller samfund og fordelingen af magt i et fællesskab og mellem samfund.

 • Social retfærdighed

  Udvikling og principper for menneskerettigheder og social retfærdighed og måden, de bør anvendes på i hvert enkelt tilfælde.

 • Politiske partier

  De idéer og principper, som politiske partier står for, og de politikere, der repræsenterer dem.

Færdigheder

 • Udvise uvildighed

  Udføre opgaver for tvistens parter eller klienter på grundlag af objektive kriterier og metoder, idet der ses bort fra fordomme eller partiskhed, med henblik på at træffe eller fremme objektive beslutninger.

 • Vise dedikation til demokratiet

  Udvise engagement i et regeringssystem, hvor borgerne direkte eller indirekte har magt gennem valgte repræsentanter.

 • Holde sig ajour med det politiske landskab

  Læse, gennemsøge og analysere den politiske situation i en region som kilde til oplysninger, der skal anvendes til forskellige formål, som f.eks. information, beslutningstagning og forvaltning samt investeringer.

 • Tilpasse til nye situationer

  Ændre tilgangen til situationer på grundlag af uventede og bratte ændringer i folks behov og humør eller i trends; ændre strategier, improvisere og naturligt tilpasse sig disse vilkår.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Konstatere overtrædelser af valgregler

  Bestemme overtrædelse af valgregler, f.eks. svig, manipulation af afstemningsresultater og anvendelse af vold.

 • Fremme menneskerettigheder

  Fremme og respektere menneskerettigheder og mangfoldighed i lyset af de selvstændige enkeltpersoners fysiske, psykologiske, åndelige og sociale behov, idet der tages hensyn til deres holdninger, overbevisninger og værdier, de internationale og nationale etiske regler samt sundhedsydelsernes etiske konsekvenser, sikre deres ret til privatlivets fred og overholde fortrolig behandling af sundhedsoplysninger.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Rapportere om afstemningsproces

  Tale med valgembedsmænd om afstemningsprocessen. Rapportere om forløbet af valgdagen, om problemerne på afstemningsstederne og om de typer problemer, der har været.

 • Håndtere stressede situationer

  Håndtere og styre meget stressende situationer på arbejdspladsen ved at følge passende procedurer, kommunikere på en rolig og effektiv måde og forblive rolig, når der træffes beslutninger.

Source: Sisyphus ODB