Profession valuar

Valuarer foretager undersøgelser med henblik på at vurdere ejendommens værdi i skattemæssig henseende. De efterforsker flere ejendomme på én gang ved hjælp af præcise vurderingsteknikker. De leverer normalt deres tjenester til lokale og statslige organer til beskatningsmæssige formål.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Ejendomsmarked

  Tendenser omkring køb, salg eller leje af ejendom, herunder den grund og de bygninger og naturressourcer, der hører til ejendommen; de kategorier af beboelsesejendomme og ejendomme til erhvervsformål, inden for hvilke disse ejendomme handles.

Færdigheder

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Undersøge bygningers tilstand

  Overvåge og vurdere forholdene i bygninger for at opdage fejl, strukturelle problemer og skader. Vurdere bygningernes generelle renlighed i forbindelse med vedligeholdelse og fast ejendom.

 • Foretage undersøgelse af ejendomsmarkedet

  Forske i egenskaber med henblik på at vurdere deres nytteværdi i forbindelse med aktiviteter vedrørende fast ejendom ved hjælp af forskellige metoder, såsom medieforskning og besøg på ejendomme, og identificere den potentielle rentabilitet i udviklingen af og handelen med ejendommen.

 • Rådgive om ejendomsværdi

  Rådgive personer, der ejer fast ejendom, fagfolk inden for fast ejendom eller potentielle kunder inden for fast ejendom om den aktuelle monetære værdi af en ejendom og udviklingspotentialet med henblik på at øge værdien og andre relevante oplysninger om værdien af den fremtidige udvikling på ejendomsmarkedet.

 • Indsamle finansielle oplysninger om ejendom

  Indsamle oplysninger om tidligere transaktioner vedrørende ejendommen, såsom de priser, som ejendommen tidligere er blevet solgt til, og de omkostninger, der er forbundet med reparation og renovering, med henblik på at opnå et klart billede af ejendommens værdi.

 • Sammenligne ejendomsværdier

  Indhente oplysninger om værdien af ejendomme, der kan sammenlignes med en ejendom, der har behov for værdiansættelse, for at foretage mere nøjagtige vurderinger og skøn eller for at fastsætte eller forhandle om den pris, til hvilken ejendommen kan sælges eller udlejes.

 • Vurdere ejendomme

  Undersøge og evaluere jord og bygninger for at vurdere deres pris.

 • Levere oplysninger om ejendomme

  Levere oplysninger om en ejendoms positive og negative aspekter og de praktiske forhold angående eventuelle finansielle transaktioner eller forsikringsprocedurer, såsom sted, ejendommens opbygning, behov for renovering eller reparation, ejendommens pris og omkostningerne ved forsikring.

Source: Sisyphus ODB