Profession valutamægler

Valutamæglere køber og sælger udenlandske valutaer på vegne af deres kunder for at opnå en fortjeneste på udsving i valutakurserne. De foretager en teknisk analyse af økonomiske oplysninger, såsom markedslikviditet og -volatilitet, med henblik på at forudsige de fremtidige valutakurser på valutamarkedet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udenlandsk valuta

  Valutaerne i forskellige lande, såsom euro, dollar eller yen, herunder deres vekselkurs og metoderne til valutaomregning.

 • Finansiel jurisdiktion

  Finansielle regler og procedurer gældende for et bestemt sted, hvis tilsynsorganer træffer afgørelse om dets jurisdiktion.

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

 • Kommerciel ret

  De retlige bestemmelser, der gælder for en specifik kommerciel aktivitet.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

Færdigheder

 • Forudsige økonomiske tendenser

  Indsamle og analysere økonomiske data med henblik på at forudsige økonomiske tendenser og begivenheder.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Handle med udenlandske valutaer

  Købe eller sælge udenlandsk valuta eller valuta på valutamarkedet for egen regning eller på vegne af en kunde eller institution med gevinst for øje.

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

 • Udføre finansiel risikostyring inden for international handel

  Evaluere og forvalte risikoen for økonomisk tab og manglende betaling som følge af internationale transaktioner inden for valutamarkedet samt gøre brug af instrumenter såsom kredittilsagn.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

Source: Sisyphus ODB