Profession vandanlægstekniker

Vandanlægsteknikere vedligeholder og reparerer vandbehandlings- og -forsyningsudstyr i et vandrensningsanlæg. De sikrer forsyningen af rent vand ved at måle vandkvaliteten og sikre, at det filtreres og behandles korrekt, og ved at vedligeholde distributionssystemer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Vandtryk

  Fysiske love, kvaliteter og anvendelser af væske eller vandtryk.

 • Vandpolitik

  Have en solid forståelse af politikker, strategier, institutioner og bestemmelser vedrørende vand.

Færdigheder

 • Betjene pumpesystemer

  Betjene pumper og rørsystemer, herunder styresystemer. Udføre rutinemæssige pumpeoperationer. Betjene lænse-, ballast- og lastpumpesystemer. Have kendskab til olieseparatorer (eller lignende udstyr).

 • Vedligeholde vandopsamlingsudstyr

  Udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, identificere fejl og foretage reparationer på udstyr, der anvendes til lagring af spildevand og vand før behandling eller distribution.

 • Vedligeholde angivne vandkarakteristika

  Drej ventiler og anbring strømningsledere i trug med henblik på at justere vandets volumen, dybde, tømningsfrekvens og temperatur som specificeret.

 • Måle parametre for vandkvalitet

  Sikre vandkvaliteten ved at tage hensyn til forskellige elementer, f.eks. temperatur.

 • Betjene hydrauliske maskinkontroller

  Korrekt anvende styregrejerne på specialmaskineri ved at dreje ventiler, håndhjul eller reostater til at bevæge og styre strømmen af brændstof, vand og tørre eller flydende bindemidler til maskiner.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Vedligeholde vanddistributionsudstyr

  Udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, identificere fejl og foretage reparationer på det udstyr, der anvendes til forsyning og distribution af rent vand.

 • Vedligeholde vandrensningsudstyr

  Udføre reparationer og rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver på udstyr, der anvendes til rensning og behandling af vand og spildevand.

Source: Sisyphus ODB