Profession vandingeniør

Vandingeniører forsker i og udvikler metoder til tilvejebringelse af rent vand, vandrensning og forebyggelse og afværgelse af oversvømmelsesskader. De undersøger vandrelaterede behov på et givet sted og udvikler metoder til at imødekomme disse behov, såsom udformning og udvikling af projekter vedrørende forvaltning af vandressourcer såsom rensningsanlæg, rørledninger, pumpesystemer, kunstvandings- eller dræningssystemer og andre vandforsyningssystemer. Vandingeniører sikrer også korrekt installation af disse systemer på byggepladser. Vandingeniører vedligeholder, reparerer og bygger strukturer, der regulerer vandressourcer, såsom broer, kanaler og dæmninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

 • Vandpolitik

  Have en solid forståelse af politikker, strategier, institutioner og bestemmelser vedrørende vand.

 • Genanvendelse af vand

  Principper for genanvendelse af vand i komplekse cirkulationssystemer.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Udstyr til afhjælpning af oversvømmelser

  Drift af de nødvendige redskaber og udstyr, der anvendes til oversvømmelsesskader og oprydningsaktiviteter, såsom udpumpning af oversvømmede ejendomme.

 • Hydraulikvæske

  De forskellige typer, kvaliteter og anvendelser af hydraulikvæsker, der anvendes i metalforarbejdningsprocesser, som f.eks. smedning og støbning, og som består af mineralolier og vand.

 • Landskabsdesign

  Forstå landskabsdesign og -vedligeholdelse.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Rørledningstyper

  Kende forskellige typer rørledninger og deres forskellige anvendelser. Skelne mellem rørledninger, der anvendes til transport af varer over korte og lange afstande, og forstå deres respektive fødesystemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

Færdigheder

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Udvikle strategier for genopretning efter oversvømmelse

  Udvikle planer og konstruktionsudstyr til forebyggelse af oversvømmelser og effektiv støtte i tilfælde af oversvømmelser ved at vurdere risiciene, identificere forbedringer af eksisterende strategier og udforme nye strategier til begrænsning af oversvømmelser.

 • Rådgive om vandingsprojekter

  Rådgive om opførelse af kunstvandingsprojekter. Gennemgå bestillinger til entreprenøren for at sikre, at konstruktionen er kompatibel med installationskoncepter og en eksisterende masterplan for området. Overvåge entreprenørens arbejde.

 • Udforme konstruktioner til rørledningsteknologi

  Projektere rørledningsinfrastruktur under hensyntagen til tekniske principper. Oprette blueprint, opmåle steder, definere materialer og præsentere funktionelle forslag til deres konstruktion.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Fortolke videnskabelige data for at vurdere vandkvalitet

  Analysere og fortolke data som biologiske egenskaber med henblik på at kende vandkvaliteten.

 • Finde fejl i rørledningsinfrastruktur

  Opdage fejl i rørledningsinfrastruktur under opførelse eller under drift. Detektere fejl som f.eks. konstruktionsfejl, korrosion, terrænbevægelser, varmtvandshane lavet ved en fejl m.v.

 • Bevare vandressourcer

  Bestræbe sig på at bevare grundvand. Mødes med myndigheder inden for vandbesparelse og samarbejde med ledelsen om udviklingen inden for bevarelsespolitik.

 • Lede et team inden for vandforvaltning

  Lede et team i vandforvaltningsprojekter og vejlede hinanden i forhold til det fælles mål om at udfylde og opfylde en række forskellige opgaver og opgaver.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Analysere samfundsbehov

  Identificere og reagere på specifikke sociale problemer i et fællesskab og afgrænse problemets omfang og gøre rede for de ressourcer, der er nødvendige for at løse problemet og identificere de eksisterende fællesskabsaktiver og -ressourcer, der er til rådighed til at løse problemet.

Source: Sisyphus ODB