Profession vandkraftingeniør

Vandkraftingeniører forsker i, designer og planlægger anlæggelsen af faciliteter, der genererer elektricitet fra vandbevægelse. De søger efter optimale beliggenheder, gennemfører forsøg og prøver forskellige materialer for at opnå det bedst mulige resultat. Vandkraftingeniører udvikler strategier for en mere effektiv energiproduktion og analyserer miljøkonsekvenser.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Vedvarende energiteknologier

  De forskellige typer energikilder, der ikke kan udtømmes, som f.eks. vind, sol, vand, biomasse og biobrændsel. De forskellige teknologier, der anvendes til at implementere disse typer energi i stigende grad, såsom vindmøller, vandkraftdæmninger, solceller og koncentreret solenergi.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • CAM-programmer

  Forskellige værktøjer til computerstøttet produktion (CAM) til styring af maskineri og værktøjsmaskiner under fremstilling, ændring, analyse eller optimering som led i fremstillingen af arbejdsemner.

 • Energitransformation

  De processer, som energi gennemgår, når den skifter form fra en tilstand til en anden.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Principper for elektronisk udstyr

  Studiet af elektrisk energi, mere specifikt elektroner, kontrol og de vigtigste principper for integrerede kredsløb og elektriske systemer.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Energieffektivitet

  Information om reduktion af energiforbruget. Det omfatter beregning af forbruget af energi, levering af certifikater og støtteforanstaltninger, energibesparelser ved at mindske efterspørgslen, fremme en effektiv udnyttelse af fossile brændstoffer og fremme brugen af vedvarende energi.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

Færdigheder

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Tegne blueprints

  Opstilling af layoutspecifikationer for maskineri, udstyr og bygningsstrukturer. Angive, hvilke materialer der skal anvendes, og størrelsen af komponenterne. Vise produktet fra forskellige vinkler og forskellige udsnit.

 • Administrere anlægsprojekter

  Forvalte tekniske projektressourcer, budget, frister og menneskelige ressourcer, opstille tidsplaner samt eventuelle tekniske aktiviteter, der er relevante for projektet.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Designe elektricitetssystemer

  Bygge produktionsanlæg, distributionsstationer og -systemer samt transmissionslinjer for at få energi og ny teknologi, hvor det er nødvendigt. Brug højteknologisk udstyr, forskning, vedligeholdelse og reparation for at holde disse systemer i gang. Yderligere udformning og opstilling af plan for de bygninger, der skal opføres.

 • Bruge CAM-software

  Bruge CAM-programmer til at styre maskineri og værktøjsmaskiner ved fremstilling, ændring, analyse eller optimering som led i fremstillingen af arbejdsemner.

 • Undersøge tekniske principper

  Analysere de principper, der skal tages i betragtning i forbindelse med teknisk udformning og projekter, såsom funktionalitet, replikation, omkostninger og andre principper.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Fremme innovativt infrastrukturdesign

  Gennem koordinering af et teknisk projekt at fremme udviklingen af infrastruktur, der er innovativ og bæredygtig, i overensstemmelse med den seneste udvikling på området.

Source: Sisyphus ODB