Profession vandkvalitetsanalytiker

Vandkvalitetsanalytikere sikrer vandkvaliteten ved hjælp af videnskabelige analyser, der sikrer, at kvalitets- og sikkerhedsstandarderne overholdes. De udtager prøver af vandet og udfører laboratorietest og udvikler rensningsprocedurer, så det kan anvendes til drikkevand, kunstvandingsformål og andre vandforsyningsformål.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

 • Vandkemianalyser

  Principper for kompleks vandkemi

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

Færdigheder

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Fortolke videnskabelige data for at vurdere vandkvalitet

  Analysere og fortolke data som biologiske egenskaber med henblik på at kende vandkvaliteten.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Udvikle vandrensningsmetoder

  Udvikle strategier for udvikling og anvendelse af vandrensningsudstyr og -planer ved at hjælpe med udformning af udstyr, planlægning af rensningsprocedurer og identificering af nødvendige tiltag og potentielle risici.

 • Måle parametre for vandkvalitet

  Sikre vandkvaliteten ved at tage hensyn til forskellige elementer, f.eks. temperatur.

 • Udføre vandtestprocedurer

  Gennemføre testprocedurer for vandkvalitet, f.eks. pH-test og opløste faste stoffer. Forstå instrumenteringstegninger.

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Udføre vandkemianalyse

  Udføre vandkemianalyse

 • Klargøre kemiske prøver

  Klargøre de specifikke prøver såsom gas, væske eller faste stoffer, så de er klar til analyse og mærkning, opbevare prøver i henhold til specifikationer.

Source: Sisyphus ODB