Profession varemægler

Varemæglere fungerer som mellemled mellem købere og sælgere af løsøre og fast ejendom, såsom råmaterialer, husdyr eller fast ejendom. De forhandler priser og får provision af transaktionerne. De undersøger markedsvilkårene for bestemte varer for at informere deres kunder. De afgiver bud og beregner omkostningerne ved transaktionerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kommerciel ret

  De retlige bestemmelser, der gælder for en specifik kommerciel aktivitet.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • International handel

  Den økonomiske praksis og studieområdet, der vedrører udveksling af varer og tjenesteydelser på tværs af geografiske grænser. De generelle teorier og skoler vedrørende den internationale handel for så vidt angår eksport, import, konkurrenceevne, BNP og multinationale selskabers rolle.

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

Færdigheder

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Forhandle varesalg

  Drøfte kundens behov for køb og salg af varer og forhandling om salg og køb med henblik på at opnå den mest fordelagtige aftale.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Gennemgå investeringsporteføljer

  Mødes med kunder for at gennemgå eller opdatere en investeringsportefølje og yde finansiel rådgivning om investeringer.

 • Forhandle med interessenter

  Forhandle kompromiser med interessenter og stræbe efter at nå frem til de mest fordelagtige aftaler for virksomheden. Kan omfatte opbygning af relationer til leverandører og kunder samt sikring af, at produkterne er rentable.

 • Analysere tendenser på energimarkedet

  Analysere data, der påvirker energimarkedets bevægelser, og samarbejde med de vigtige aktører på energiområdet med henblik på at foretage nøjagtige prognoser og gennemføre de mest fordelagtige tiltag.

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Udføre finansiel risikostyring inden for international handel

  Evaluere og forvalte risikoen for økonomisk tab og manglende betaling som følge af internationale transaktioner inden for valutamarkedet samt gøre brug af instrumenter såsom kredittilsagn.

Source: Sisyphus ODB