Profession varemærkechef

Varemærkechefer analyserer og planlægger den måde, hvorpå et varemærke er placeret på markedet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kanalmarkedsføring

  Strategier og praksis, herunder kanalsalg, der involverer direkte og indirekte distribution af produkter via partnere med henblik på at bringe produkterne til slutforbrugeren.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Salgsstrategier

  Principper vedrørende kundeadfærd og målmarkeder med henblik på promovering og afsætning af et produkt eller en tjenesteydelse.

Færdigheder

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Administrere aktiver ved brand

  Procedure til forvaltning af brand-aktiver med henblik på at maksimere deres værdi.

 • Udføre brandanalyser

  Udføre kvantitative og kvalitative analyser af alle nødvendige oplysninger for at evaluere et brands aktuelle tilstand.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Definere brandidentitet

  Definere egenskaberne ved et brand; identificere, hvad brandet står for; udvikle en stærk brandopfattelse både internt og eksternt.

 • Analysere kunders behov

  Analysere kundernes og målgruppernes vaner og behov med henblik på at udforme og anvende nye markedsføringsstrategier og sælge flere varer på en mere effektiv måde.

 • Anvende salgsstrategier

  Gennemføre planen for at opnå en konkurrencemæssig fordel på markedet ved at placere virksomhedens varemærke eller produkt og sætte det rette publikum som mål for salg af dette mærke eller produkt.

 • Stimulere kreativitet i teamet

  Bruge teknikker som brainstorming for at stimulere kreativitet i teamet.

 • Gennemføre markedsføringsplan

  Udføre alle aktiviteter, der kræves for at opnå specifikke markedsføringsmål inden for en given tidsramme

 • Udføre salgsanalyser

  Undersøge salgsrapporter for at se, hvilke varer og tjenesteydelser der har og ikke har solgt godt.

 • Udarbejde det årlige markedsføringsbudget

  Foretage beregning af både de indtægter og udgifter, der forventes at blive betalt i løbet af det kommende år, vedrørende markedsføringsrelaterede aktiviteter såsom reklame, salg og levering af produkter til kunder.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier, der sigter mod at fremme et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, ved at anvende de udviklede markedsføringsstrategier.

 • Koordinere reklamekampagner

  Organisere et handlingsforløb for at fremme et produkt eller en ydelse; overvåge produktionen af tv-reklamer, annoncer i aviser og magasiner, foreslå e-mailpakker, e-mailkampagner, hjemmesider, stande og andre annonceringskanaler

 • Designe onlinekommunikationsplan for brand

  Udformning af indhold og præsentation af brandet på en interaktiv onlineplatform.

 • Vælge den optimale distributionskanal

  Vælge den bedst mulige distributionskanal for kunden.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Gennemføre navngivningsstrategier

  Finde på navne til nye og eksisterende produkter; tilpasninger til de givne faktorer for et sprog og især til kulturen er nødvendige for at opnå den ønskede virkning.

 • Planlægge markedsføringskampagne

  Udvikle en metode til at promovere et produkt gennem forskellige kanaler, f.eks. tv, radio, trykte medier og onlineplatforme, sociale medier med det formål at kommunikere og levere værdi til kunder.

 • Forstå finansiel forretningsterminologi

  Forstå betydningen af grundlæggende finansielle begreber og udtryk anvendt i virksomheder og finansielle institutioner eller organisationer.

 • Udpege nye forretningsmuligheder

  Opsøge potentielle kunder eller produkter med henblik på at skabe yderligere salg og sikre vækst.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Udarbejde retningslinjer for brand

  Udarbejde og implementere retningslinjer for strategisk varemærkehåndtering for alle involverede; diskutere relevant indhold, såsom forventninger til fremtiden og varemærkevejledning; være rede til at møde udfordringer.

 • Lede den strategiske planlægningsproces for et brand

  Forvalte den strategiske planlægningsproces for brandet samt skabe innovation og fremskridt inden for strategiplanlægningsmetoder og forbedre forbrugerkommunikationen med henblik på at basere innovation og strategier på forbrugerindsigt og -behov.

 • Anvende markedsføring på de sociale medier

  Anvende sociale mediers websteder såsom Facebook og Twitter med henblik på at skabe opmærksomhed og deltagelse af eksisterende og potentielle kunder gennem diskussionsfora, weblogs, mikroblogging og sociale grupper for at få et hurtigt overblik over eller indsigt i emner og holdninger på det sociale net og behandle indgående kundeemner eller forespørgsler.

 • Fastlægge brandpositionering

  Udvikle en klar identitet og unik position på markedet; kommunikere med interessenter og lægge afstand til konkurrenter.

Source: Sisyphus ODB