Profession vedligeholdelseskoordinator — vejkøretøjer

Vedligeholdelseskoordinatorer — vejkøretøjer er ansvarlige for en effektiv gennemførelse af alle vedligeholdelseskontrolprocesser for køretøjer til bytransport og for effektiv anvendelse af planlægning og tidstildeling af alle ressourcer til vedligeholdelsesaktiviteter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elsystemer anvendt inden for transport

  Forstå, hvordan elsystemer fungerer, samt deres specifikationer og anvendelse i drift og systemer i forbindelse med transport af gods og personer.

 • Mekaniske krav til køretøjer i byområder

  Kende de retlige krav, som køretøjerne skal opfylde for at kunne køre i byområder. Inspicere og vedligeholde komponenter i et køretøjs undersystemer; sikre køretøjets sikkerhed, pålidelighed og kørekomfort.

 • Principper for maskinteknik

  Forstå principperne for maskinteknik, fysik og materialelære.

 • Mekaniske komponenter i køretøjer

  Have viden om de mekaniske komponenter, der anvendes i køretøjer, og identificere og finde løsninger på eventuelle funktionsfejl.

 • Principper for elektronisk udstyr

  Studiet af elektrisk energi, mere specifikt elektroner, kontrol og de vigtigste principper for integrerede kredsløb og elektriske systemer.

Færdigheder

 • Vedligeholde reservedele til køretøjer

  Opretholde tilgængeligheden af reservedele til køretøjer, der er til rådighed, med henblik på at reducere den tid, køretøjerne er under reparation.

 • Følge arbejdsprocedurer

  Følg procedurer på arbejdet på en struktureret og systematisk måde.

 • Administrere efterslæb

  Forvalte arbejdskontrolstatus og -efterslæb for at sikre, at arbejdet udføres.

 • Overholde tidsplan

  Arbejde på at gennemføre opgaver som planlagt. Udføre nødvendige arbejdsaktiviteter med henblik på succesfuldt at gennemføre opgaven inden for den tildelte tid.

 • Udføre IKT-fejlfinding

  Identificere problemer med servere, stationære PC'er, printere, netværk og fjernadgang og udføre handlinger, der løser problemerne.

 • Estimere arbejdstimer nøjagtigt

  Vurdere den arbejdstid, det udstyr og de færdigheder, der er nødvendige for en vellykket udførelse af en opgave.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Etablere kontakt mellem vedligeholdelses- og driftsafdelinger

  Etablere kommunikation mellem vedligeholdelses- og driftplanlægningsafdelinger. Sikre, at der arbejdes professionelt og inden for de angivne tidsfrister samt sikre, at udstyr fungerer og er tilgængeligt.

 • Planlægge arbejde efter modtagne ordrer

  Planlægge opgaver på grundlag af modtagne ordrer; forudse de samlede ressourcer, der er nødvendige for at fuldføre arbejdet, og tildele dem tilsvarende. Vurdere den nødvendige arbejdstid, de udstyrsdele og den arbejdsstyrke, der er behov for, under hensyntagen til de disponible ressourcer.

 • Organisere tekniske oplysninger om køretøjer

  Indsamle og behandle tekniske informationsdokumenter, som f.eks. leverandørmanualer.

 • Foretage beregninger

  Arbejde med tal og foretage komplekse beregninger. Forståelse af grundlæggende matematiske principper er en forudsætning.

 • Distribuere tekniske oplysninger om drift af køretøjer

  Distribuere informationskilder som f.eks. tegninger, diagrammer og skitser, som beskriver køretøjers tekniske egenskaber i detaljer.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

Source: Sisyphus ODB