Profession vedligeholdelsestekniker - fodtøj

Vedligeholdelsesteknikere (fodtøj) er de fagfolk, der installerer, programmerer og fintuner forskellige former for udstyr til opskæring og hæftning, montering og færdiggørelse inden for fremstilling af fodtøj. De udfører forebyggende og korrigerende vedligeholdelse og kontrollerer regelmæssigt arbejdsvilkår og -resultater. De analyserer fejl, korrigerer problemer, reparerer og erstatter komponenter eller dele, og udfører rutinemæssig smøring, idet de giver oplysninger om maskinernes anvendelse og energiforbrug, hovedsagelig til beslutningstagerne i virksomheden.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Vedligeholdelse af maskiner til fodtøjsfremstilling

  Arkitekturen og funktionaliteten af de forskellige maskiner til fodtøjsfremstilling; analysen af fejl, reparationsprocesserne og udskiftningen af komponenter/stykker samt rutinemæssig smøring såvel som den forebyggende og korrigerende vedligeholdelse og verifikation af arbejdsforhold og ydeevne. 

 • Fodtøjskvalitet

  Kvalitetsspecifikationer for materialer, processer og færdigvarer, de mest almindelige defekter ved fodtøj, hurtige testprocedurer, procedurer og standarder for laboratorietest, egnet udstyr til kvalitetskontrol. Kvalitetssikring i fremstillingsprocessen for fodtøj og grundlæggende principper for kvalitet, herunder rammer og standarder for fodtøj.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Fodtøjsfremstillingsteknologi

  Fodtøjsprocesteknologi og maskinprocesser. Fodtøjsfremstillingen begynder i opskærings- og tilpasningsafdelingen, hvor overdele og såler skæres ud. Overdelens komponenter samles i tilpasningsafdelingen efter en nøjagtig rækkefølge for specifikke aktiviteter: skærfning, foldning, syning osv. Den lukkede overdel, indersålen og andre sålkomponenter sættes sammen i samleafdelingen, hvor hovedaktiviteterne er lasting og forsåling. Processen afsluttes med færdigbearbejdning i afslutnings- og pakkeafdelingen.

 • Fodtøjskomponenter

  Fodtøjskomponenter, både overdel (overlæder, sidebelægning, fór, forstærkninger, tåkapper osv.) og bundstykker (såler, hæle, indersåler osv.). Økologiske hensyn og vigtigheden af genanvendelse. Udvælgelse af egnede materialer og komponenter baseret på deres indflydelse på fodtøjets stil og kendetegn, egenskaber og fabrikationsmuligheder. Procedurer og metoder i forbindelse med kemisk og mekanisk forarbejdning af læder og andre materialer.

 • Maskiner til fremstilling af fodtøj

  Funktionerne i den brede vifte af maskiner og de grundlæggende regler for regelmæssig vedligeholdelse.

 • Fodtøjsmaterialer

  Kendetegn, komponenter, fordele og begrænsninger for en række materialer, der bruges til fremstilling af fodtøj: læder, lædererstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, plastik, gummi osv. 

 • Fodtøjsudstyr

  Funktionalitet af en bred vifte af udstyr og de grundlæggende regler for regelmæssig vedligeholdelse.

Færdigheder

 • Vedligeholde udstyr til samling af fodtøj

  Udarbejde planer for hyppighed, handlinger, komponenter og materialer, der skal anvendes til vedligeholdelse af fodtøj. Installere, programmere, finjustere og sørge for forebyggende og korrigerende vedligeholdelse af forskellige maskiner og udstyr, der er involveret i fremstillingen af fodtøj. Vurdere funktionaliteten og ydeevnen af det forskellige udstyr og de forskellige maskiner, opdage fejl og korrigere problemer, foretage reparationer og udskifte komponenter og dele og udføre rutinemæssig smøring samt udføre forebyggende og korrigerende vedligeholdelse. Registrere alle tekniske oplysninger vedrørende vedligeholdelse.

 • Indtage en målrettet ledelsesrolle over for kolleger

  Tage en lederrolle i organisationen og med kolleger for at varetage coaching og vejledning af underordnede med specifikke mål.

 • Udarbejde tekniske tegninger af modetøj

  Fremstille tekniske tegninger af beklædningsartikler, lædervarer og fodtøj, herunder både tekniske og ingeniørtekniske tegninger. Bruge dem til at kommunikere eller formidle designidéer og fremstillingsoplysninger til mønsterproducenter, teknologer, værktøjsmagere og udstyrsproducenter eller til andre maskinoperatører med henblik på prøveudtagning og produktion.

 • Mindske miljøpåvirkningen fra fremstilling af fodtøj

  Vurdere de miljømæssige konsekvenser af fremstilling af fodtøj og minimere miljørisici. Reducere miljøskadelige arbejdsmetoder i de forskellige faser af fremstillingen af fodtøj.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Arbejde i tekstilproduktionsteam

  Samarbejde harmonisk med kolleger i team inden for tekstil- og beklædningsindustrien.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

Source: Sisyphus ODB